Kuidas mõjutab määrus hinnastrateegiaid?

CFO väljaande 2005. aasta artikli kohaselt kujundab reguleerimine, olgu see siis valitsuse kaudu või iseregulatsiooni vormis, ettevõtte struktuuri ja käitumist oma tööstuses. Hindade reguleerimine mõjutaks ettevõtte kasumit. Oma kasumi vähenemise vältimiseks peate sõnastama hinnastrateegia, mis arvestab kõiki regulatsioone. See mõjutab teie ettevõtte toodete hinnastrateegiat erinevalt.

Piiratud hinnastrateegiad

Määrused võivad piirata ettevõtteid teatud hinnastrateegiate katsetamisel. Näiteks on ebaseaduslik, et te kasutate röövloomade hinnakujundust, milles te tahtlikult seadistate oma toodete madalaima turuhinna. See võib toimuda jurisdiktsioonides, kus on valitsuse määrused, mis kehtestavad hinnapiirangud, sealhulgas selle, kui madalad või kõrged on toodete hinnad. Määruse eiramine võib tekitada teie ettevõttele õiguslikke probleeme, mis võivad teid rahaliselt halvustada.

Kohanduste hinnakujunduse kohandamine

Erinevates jurisdiktsioonides tegutsevad ettevõtted peavad vastavalt oma jurisdiktsiooni hinnakujunduse eeskirjadele koostama iga oma tegevusvaldkonna iga toote jaoks hinnakujundusstrateegiad. Rahvusvahelistel turgudel peaksite olema teadlikud iga turu eeskirjadest, sest nende rikkumine võib põhjustada tõsiseid kaubanduskaristusi.

Pakkumine ja nõudlus

Määrused, mis võivad hõlmata hinnakontrolli, võivad häirida tööstuse nõudlust ja pakkumist. Kui toodete hinnad teatud sektoris on reguleeritud kõrge hinnaga, võib see tekitada liigset pakkumist ja nõudluse vähenemist. ettevõtted on sunnitud müüma selliseid tooteid kõrge hinnaga, mis toob kaasa rohkem säästlikke kliente, kes ei soovi tooteid kõrge hinna tõttu osta. Madalate hindade kehtestamine võib põhjustada pakkumise vähenemist ja suurenenud nõudlust. Sellisel juhul soovivad kliendid toote ostmist, kuid leiavad, et toote leidmine on raskem, kuna tootjad püüavad kiireneva nõudlusega sammu pidada ja neil on madalam kasumimarginaalide tõttu vähem stiimulit toote valmistamiseks.

Hinnatõus

Eeskirjad võivad tarbijaid tootehindade tõstmisel negatiivselt mõjutada. Määruse alusel tegutsevad ettevõtted tõstavad sageli toote hindu, et katta määruse järgimisega seotud kulusid. Määrused - kas need on keskkonna, ohutuse ja tervise või majandusliku iseloomuga - võivad põhjustada ahelreaktsioone turgudel. Näiteks võib toiduainete kontroll takistada haigusi, kuid kulud võivad toiduainete hindu tõsta. Narkootikumide kaitset käsitlev määrus kaitseb patsiente kahjuliku meditsiini eest, kuid hilineb ka päästevahendite tootmist.