Kuidas panna iPad uinakurežiimi

IPadi unerežiimi seadmine, kui seda ei kasutata, on üks võimalus seadme aku kasutusea pikendamiseks, tagades, et aku ei tühjeneks oma väikeettevõtte võtmeesitluse või sündmuse ajal. Kui teie iPadil on seadistatud pääsukood, peate selle pärast puhkerežiimist seadme äratamise korral uuesti sisestama. IPadi uinakurežiimi saab panna kahel viisil.

Puhke- / äratuse nupp

1.

Seadme uinakurežiimi seadmiseks vajutage kiiresti iPadi ülemise serva nuppu "Puhkerežiim / Wake".

2.

IPadi üles äratamiseks vajutage uuesti nuppu "Puhkerežiim / äratus".

3.

Asetage sõrm noolele "Slide to Unlock" ja libistage nool vasakult paremale, et avada iPad. Kui teil palutakse, sisestage pääsukood.

Automaatne lukustus

1.

Koputage valikut "Seaded".

2.

Puuduta "Üldine".

3.

Puuduta "Auto-Lock".

4.

Puudutage, et seade lukustuks automaatselt pärast kahte, viit, 10 või 15 minutit. Pärast seda, kui palju aega pole valitud iPadil, siis seade lukustub automaatselt ja paigutatakse puhkerežiimi.