Kuidas taastada töötajaid õppemaksu eest

Kui teie väikeettevõte konkureerib suure nimega võistlejate vastu, kes värbavad tipptehnikat, võib õppemaksu hüvitamise programm aidata teie organisatsioonile meelitada tõusvaid tähti. Õppemaksu hüvitamine toimib ka säilitamisvahendina, hoides oma kõige väärtuslikumad töötajad pardal, arendades samal ajal oma oskusi ja oskusi. Arvestades uute töötajate värbamise ja väljaõppe kulusid ning oskustööliste pakutavat konkurentsieelist, võib ettevõte lugeda õppemaksu hüvitamise programmi kuluks väikese hinna eest, mida tasuda.

1.

Luua hüvitamise poliitika ja mehhanism. Määrata kindlaks hüvitamise konkreetsed kriteeriumid ja otsustada, kes on heakskiitmiseks allakirjutanud. Määrake selgelt kindlaks marsruutimisprotsess, mida taotlused peavad läbima, ja määrake, kes vastutab makse töötlemise eest.

2.

Lisage hüvitatavad õppemaksu liigid. Näiteks võite otsustada hüvitada ainult need klassid, mis on rangelt seotud töötaja praeguse tööga, või need, mida tööandja nõuab töötajalt. Mõned ettevõtted kaaluvad kursust andvat institutsiooni ja piiravad hüvitamist klasside poolt, mida õpetab akrediteeritud ülikool.

3.

Märkige, et töötaja peab programmi täitmiseks läbima kursuse. Mõned ettevõtted nõuavad, et töötajad saaksid teatud taseme - näiteks "C" või kõrgema -, et saada hüvitist. Täpsustage, milliseid dokumente töötaja peab esitama, et tõendada lõpetamist või palgaastme keskmist.

4.

Määra soovi korral hüvitise summa piir, et ettevõte saaks programmi kulusid piisavalt rahastada. Otsustage, kas piirang kehtib iga kursuse, semestri või kalendriaasta kohta. Vaadake piirangut sageli läbi, et tagada selle vastavus õppemaksu tõusule.

5.

Lisage poliisile tagasimaksetingimused. Määrake minimaalne ajavahemik, mille saaja peab ettevõttes pärast makse saamist jääma. Nõuda, et töötaja maksaks tagasi õppemaksu hüvitamise, kui ta lahkub vabatahtlikult enne miinimumperioodi lõppu.

Vihje

  • Siduge hüvitis õppemaksu maksumusega - näiteks teatud arv üksusi kohalikus riiklikus ülikoolis - nii, et te ei peaks seda igal aastal uuesti hindama või poliitika uuesti kirjutama.

Hoiatus

  • Kontrollige, kas programm vastab kohaldatavatele Internal Revenue Service'i eeskirjadele ja maksustage maksed vastavalt.