Kuidas eemaldada portree lukustus iPadil

Portree lukustus iPadil takistab ekraani orienteerumist, lukustades selle kas portree- või maastikurežiimi. Kui lukustate oma iPad ekraani orientatsiooni ja seejärel keerate seda külgsuunas, ei muutu ekraanil olev pilt. See on mugav, kui iPad on lauale lahti ja ei suuda tunda suunda, mis võib põhjustada ekraanil kuvatava pildi valimatult muutumist. Ettevõtete omanikud, kes tahavad ekraani pilti pöörata, et hõlbustada laiale arvutustabelile, finantsprogrammidele ja maastikku vaatavatele piltidele, võivad ekraani pööramise lukust vabastada, et ekraani kujutis pööraks ja lukustuks maastiku režiimis.

1.

Puudutage rakenduse "Seaded" ja seejärel "Üldine".

2.

Leidke osa "Kasuta külglülitit" ja puudutage "Lukusta pööramist".

3.

Lükake iPadi küljel asuv külglüliti helitugevuse lüliti kohal. Ekraani lukustamiseks lükake ekraani alla ja ekraani avamiseks ülespoole.

Vihje

  • Ekraani lukustamiseks maastiku- või portrežiimis lülitage iPad lukust vabastamata, kuni see pöörab soovitud vaatele ja seejärel libistage lülitit ekraani orientatsiooni lukustamiseks alla.