Microsoft Office'i päringute veergude ümbernimetamine

Microsoft Exceli päringud laadivad andmed tabelitest. Näiteks võib teie ettevõte salvestada personali müügiandmeid Access andmebaasis. Oma kõige produktiivsema personali jõudluse kaardistamiseks võib Excel käivitada päringu ja kleepida arvutustabelisse valiku Access tabeli. Päringud kasutavad veerupäiste asemel pigem rippmenüüsid kui tavalisi lahtreid. Neid päiseid ei saa ümber nimetada, kui klõpsate neid tavaliste rakkude järgi. Selle asemel nimetage need ümber, kasutades Exceli valemiriba.

1.

Klõpsake Exceli lindil „Vaata”.

2.

Märgistage rühmas „Vormeliba” märgitud kast.

3.

Klõpsake veeru päise lahtrit, mida soovite ümber nimetada. Näiteks võite klõpsata lahtrile A1, et ümber nimetada veerg nimega "Perekonnanimi".

4.

Selle valimiseks topeltklõpsake valikuribal veeru nime.

5.

Sisestage uus nimi. Näiteks võite nime "Surname" ümber nimetada "Sales Associate".