Kuidas käivitada stuudio äri

Salvestusstuudio alustamine on täis rahalisi ja tehnilisi väljakutseid, kuid seda saab edukalt läbi viia koolituse, seadmete valiku, stuudio kujunduse ja klientuuriga. Stuudiod töötavad klientidelt üüri alusel, et pakkuda kõrgtehnoloogilisi seadmeid, asjatundlikkust ja võimalusi müüdavate loominguliste projektide tootmiseks. Stuudioomanikud ja töötajad peavad olema kliendi vajaduste tõhusaks ja professionaalseks täitmiseks varustatud ja tehniliselt läbimõeldud keskkonnas, mis on loovale protsessile soodne ja inspireeriv. Koolitus ja asjatundlikkus on edu saavutamiseks väga olulised, kuna seadmed ja tehnikad on keerukad ning nõuavad professionaalsete tulemuste saavutamiseks teadmisi tõestatud meetoditest.

1.

Saate koolitust ja kogemusi, võttes ametlikke hariduskursusi erikoolides, või võite treenida või töötada stuudios.

2.

Tehke oma piirkonnas turu-uuringuid, et õigustada salvestusstuudiumi olemasolu. Hinnake oma konkurentsi ja rääkige võimalikult paljudest kohalikest muusikutest, et saada ülevaade turust ja olemasolevatest rendihindadest. Selle ülesande täitmiseks võite palgata turu-uuringufirma.

3.

Valmistage ette äriplaan, milles kirjeldatakse kõiki salvestusstuudio äri üksikasju. Teil on vaja äriplaani, kui taotlete väljastpoolt finantseerimist laenu andva asutuse või investorite kaudu. Äriplaani abiks võite pöörduda ärikonsultandi või kohaliku SCORE poole (vt ressursid). USA väikeettevõtete administratsiooni veebisait pakub oma veebilehel ka tasuta üldist äriplaani ja käivitusnõustamist (vt ressursid).

4.

Tagage oma stuudio jaoks võimalus. Stuudio võib olla teie kodus, kui kohaliku ettevõtte tsoneerimismäärused seda lubavad, või võite rentida poe- või laopinda.

5.

Hankige kohalikke ärilube ja riiklikke maksulitsentse. Salvestusstuudio kasutamiseks ei ole spetsiaalseid lube ega litsentse, kuid ettevõttele võib väljastada luba kohaliku ohutuse kontrollimiseks. Kui teie stuudioettevõte tegutseb ettevõtte või LLC-na, esitage vajalikud dokumendid oma riigisekretärile.

6.

Kujundage ja ehitage oma stuudio ruum. Te võite palgata stuudio disainerit ja töövõtjat või teha seda ise vajalike teadmiste ja väljaõppega. Stuudio kujundused varieeruvad, kuid sisaldavad üldjuhul helikindlat juhtseadet, isoleerimiskabiine, jõudlust ja kuulamisruume.

7.

Varustage stuudio vajaliku varustusega. Teie varustus varieerub vastavalt teie eelarve ja stuudio võimalustele, kuid sisaldab tavaliselt segamiskonsooli, salvestusseadet, mikrofone, taasesitusseadmeid, kõrvaklappe ja kõiki vajalikke kaableid, seisukohti ja tarvikuid.

8.

Ostke oma kindlustusseltsilt üldine äri- ja vastutuskindlustus. Kuna kliendid kasutavad stuudiot, on vastutuskindlustus vajalik, sest õnnetuste korral vastutate isiklikult.

9.

Turustage oma stuudiot kohalike ja piirkondlike väljaannete ja veebisaitide reklaamide kaudu ning andke muusika kauplustes ja elavates muusikapaikades välja flaiereid, brošüüre ja visiitkaarte.

Asjad vajavad

  • Koolitus
  • Äriplaani
  • Rahastu
  • Ärilubad ja litsentsid
  • Varustus
  • Kindlustus

Nõuanded

  • Salvestusstuudio on konkurentsivõimeline ja võib olla väga kulukas. Turu-uuringud, usaldusväärne äriplaan, turundus- ja reklaamistrateegiad on edu saavutamiseks ülimalt olulised.
  • Mõtle spetsialiseerumisele konkurentsieelise saamiseks. Iga klienditüübi rahuldamine võib teie ettevõtte mainet halvasti kajastada, kui teil ei ole seadmeid ja ruumi.

Hoiatused

  • Enne töö alustamist pöörduge kohalike omavalitsuste poole, sest teil võib olla vaja ehitusloa saamiseks. Stuudio disain peab vastama kõigile kohalikele kaubanduslikele ehituskoodidele, millel on selgelt märgistatud väljapääsud ja tuletõrjeseadmed. Kui see nii ei ole, võidakse sul sulgeda ning trahve ja karistusi maksta.
  • Kasutage arukate seadmete investeerimisstrateegiaid ja ärge ületage oma eelarvet isegi siis, kui teil on rahastamist. Studios moodustavad suurema osa oma raha renditulust, mis on turupõhine. Teil võib tekkida tõsiseid rahalisi raskusi, kui teie kulud ületavad teie piirkonna keskmist rendihinda.