Kas on võimalik negatiivne netosissetulek?

Ettevõtetel võib olla negatiivne netotulu, st stsenaariumi, mida nimetatakse sagedamini lihtsalt netokahjumiks. Netokahjum tekib siis, kui ettevõtte kulud müüdud kaupadele, püsikulud ja ebaregulaarsed kulud ületavad teatud perioodi jooksul tekkinud äritulud.

Aruandlus

Puhaskasum kajastatakse ettevõtte kasumiaruandes, mis on sageli koostatud iga kuu, kvartali ja aasta kohta. Müügist ostetud kaupade maksumuse lahutamine määrab brutokasumi. Tegevuskulude näitamiseks lahutatakse üldkulud, seejärel arvutatakse ebakorrapärased tulud ja kuluartiklid. Lõpparvutus on netotulu. Tüüpiliselt nimetatakse põhitulu kasumiks. Negatiivne tulemus, kui kulud lahutatakse tulust, on märgitud netokahjumiks.