Uus territooriumi müügistrateegia

Müük uues territooriumil ei ole kunagi kerge. Isegi kui teil on suurepärane toode või teenus, konkureerite endiselt kindlate ettevõtete ja suhetega. Siiski on teil võimalik astuda samme, et maksimeerida oma eduvõimalusi. Uurige oma potentsiaalset kliendibaasi, õppige kõikvõimalikke võimalusi uues piirkonnas juba asutatud ettevõtete kohta ja kasutage neid teadmisi müügistrateegia kavandamiseks. Õige planeerimine muudab uue müügipiirkonna käivitamise palju lihtsamaks.

Plii genereerimine

Kasutage positiivset viiteid teistelt territooriumidelt. Küsige oma rahulolevatelt klientidelt, kas nad saavad teid suunata kellegagi, keda nad uues piirkonnas tunnevad. Maribeth Kuzmeski, MBA Red Zone Marketing, soovitab Senior Market Advisoril korraldada kliendihindamise üritust, kutsudes ainult inimesi, kes on teie ettevõttele teisele viidanud. Ta väidab, et see tõstab teie ettevõtte teadlikkust ja toob kaasa uusi ettevõtteid. Võid luua ka võrgustikke; julgustage oma müügipersonali ühinema kohaliku kaubanduskojaga, klubide ja teiste kohalike organisatsioonidega.

Integreeritud turundus

Uue territooriumile sisenemisel pääsete enamiku klientide juurde, kasutades erinevaid turunduskanaleid, nagu e-post, otseturundus, veebisaidid ja näost-näkku kohtumised. Müügiplaan peaks sisaldama parimat viisi, kuidas levitada oma reklaami- ja turundusressursse, et jõuda soovitud klientideni. Näiteks saate otsepostitamiseks suunata kliente oma veebisaidile või reklaamida oma veebisaiti trükireklaami kaudu. Pärast teie potentsiaalse kliendibaasi uurimist saate kindlaks teha, milline taktika kombinatsioon teie toote või teenuse jaoks kõige paremini töötab.

Müügipersonal

Müügijuhtide jaoks võib uue territooriumi avamine tähendada uute müügiesindajate töölevõtmist või olemasolevate repside ülekandmist tundmatule keskkonnale. Üheks strateegiaks on palgata kogenud kohalikke inimesi, kellel võib olla piirkonnas juba kontakte. Juhid saavad oma müügitöötajatega alguses toetada tihedat koostööd ja tagada, et nad palgavad ja hoiavad ainult neid isikuid, kes tõstavad ettevõtte professionaalset õhkkonda.

Välja paistma

Geoffrey James, kes kirjutab müügiplaanis, soovitab, et selleks, et välja paistma oma konkurentidest uuel territooriumil, on kasulik luua „must-have differentiator” või midagi, mis eristab teie ettevõtet teie konkurentidest. Eristaja näiteks võib olla ööpäevaringne teenus. Kõikide müügi- ja turundusmaterjalide puhul tuleks seda erinevust rõhutada ja selle tähtsust klientidele. Müügiesindaja Jeffery Dobkin soovitab, et uude territooriumile sisenedes peaksite eelnevalt ette valmistama kirjasarja ja saatma igale potentsiaalsele kliendile ühe kirja kuus ning saatma iga kuu pressiteated kohalikele uudisteallikatele.

Planeerimine

Müügikoolitaja Jeremy Ulmer rõhutab, et planeerimine on uue eduka territooriumi müügistrateegia võtmeks. Uurige igat uut territooriumi ja kõiki võimalikke uusi kliente põhjalikult. Ulmer soovitab kõigepealt kindlaks teha uue piirkonna suurimad kliendid ja töötada välja pikaajaline plaan nende müümiseks. Igal nädalal veedke aega suurte klientidega juhtide arendamiseks vastavalt oma pikaajalisele müügiplaanile. Samal ajal, laiendada oma baasi, arendades palju väiksemaid kliente, kasutades selleks kohandatud strateegiat. Sel viisil on teil püsiv tuluvoog, et toetada teid suuremate klientide järel.