Partnerluslepingu rikkumise teade

Partnerlusleping on juriidiliselt siduv leping äripartnerite vahel. Kui partner ei täida lepingut, rikub ta lepingut. Lepingu rikkumine võib toimuda ka siis, kui partner hoiab teise partneri ülesannete täitmisest. Teade partnerluslepingu rikkumise kohta on potentsiaalne lahendus lepingu rikkumise korral. See teatab rikkumisele rikkujale ja selgitab, mida saab olukorra parandamiseks teha.

Faktid

Partnerluslepinguid võib teha suuliselt või kirjalikult. Kui partnerid ei sõlmi kirjalikku partnerluslepingut, on sisuliselt ainus reegel, et mõlemad partnerid jagavad võrdselt ettevõtte kasumit ja kahjumit. Kui on sõlmitud kirjalik kokkulepe, reguleerib see iga partneri tegevust ja määrab ettevõtte suuna. Iga partner vastutab partnerluse tegevuse ja kohustuste eest. Kui partner ei tegutse lepingu piires, on teistel partneritel õigus rikkumisest teatada ja partnerlusleping jõustuda kohtus või väljaspool seda.

Eesmärk

Partnerluslepingu rikkumise teate esmane eesmärk on teavitada rikkuvat osapoolt mittevastavusest. Teade on esimene samm partnerite vahelise vaidluse lahendamisel. Mõnel juhul ei pruugi õigusrikkuja pool olla teadlik, et tema tegevus ei vastanud partnerluslepingule. Teatises selgitatakse, kuidas partner ei suutnud lepingut täita ja võimaldab olukorra lahendada.

Omadused

Partnerluslepingu rikkumise teade on tavaliselt kiri. Teade sisaldab konkreetset teavet lepingu vaidluse asjaolude kohta. Teadet saatev pool peab kirjeldama, kuidas teine ​​pool rikub lepingut ja millist lepingu osa on rikutud. Teatis võib pakkuda ka võimalikku olukorda, näiteks soovitusi selle kohta, kuidas rikkuja võib probleemi lahendada. Kui süüdimõistetu pool kogub kõik faktid ja kirjutab kirja, tuleb see kätte toimetada rikkujale, et tagada ametliku teate saamine.

Kaalutlused

Partner võib saada eksliku või kehtetu lepingu rikkumise, kuna teine ​​partner ei ole lepingu ametlikke tingimusi läbi vaadanud. Oluline on põhjalikult üle vaadata alusleping, et vältida asjatut konflikti partnerite vahel. Lisaks peaks teates sisalduv keel olema viisakas ja ebamõistlik juhul, kui rikkumine oli partneri tahtmatu järelevalve tulemus.