HR raamatupidamise eesmärgid, eelised ja probleemid

Inimressursside arvestuses püütakse kvantifitseerida üksikisikutele ettevõtlusega kaasnevaid immateriaalseid omadusi. Kuigi inimkapitali on juba ammu tunnistatud ärivaraks, on see raamatupidajatele ja majandusteadlastele ajalooliselt osutunud problemaatiliseks. Selgem arusaamine sellest raamatupidamisvaldkonnast on vajalik, sest ettevõtted muutuvad üha sõltuvamaks töötajate teadmistest ja võimekusest infoajastul.

Eesmärgid

HR raamatupidamise põhieesmärk on anda inimkapitalile ja juhtimistegevusele rahaline väärtus, registreerides ja analüüsides neid tegevusi majandus- ja finantskontekstis. See muudab väikeettevõtete omanike jaoks kergesti äritegevusele otseselt kasu toovate tegevuste kindlakstegemise ja sihtvaldkonnad, kus ressursse tuleks suunata. Tööprogrammide, nagu koolitus ja täiendõpe, tõhusust ja kulusid saab võrrelda kasumi suurenemisega.

Eelised

Selline raamatupidamisarvestus annab ettevõtte väärtuse täpsema hindamise, lisades oma inimkapitali väärtuse finantsaruannetesse. See suurendab inimressursside osakonna profiili, sest selles rõhutatakse inimkapitali tähtsust, määrates talle dollari väärtuse. See võib aidata luua täiendõppe või täiendõppe rahastamise juhtumit. Töötajate teadmiste ja võimete dollari väärtuse näitamisega on inimressursid ettevõtte edu seisukohalt otsustava tähtsusega.

Probleemid

Stockholmi Ülikooli ärikooli 1998. aasta uuringu kohaselt on HR raamatupidamise peamiseks probleemiks see, et see ei põhine äristrateegial, mis võib olla tingitud inimressursside kapitali kvantifitseerimise raskustest viisil, mis on sobiv finantsaruanne. On väga raske täpselt välja arvutada uute töötajate töökohakoolituse kulud ja määrata personali intellektuaalsetele või füüsilistele võimetele dollari väärtused.

HR raamatupidamise tulevik

Ajalooliselt keskendus inimressursside arvestus ja maksumus sellele, kui palju töötajaid organisatsioonile maksis, ilma töötaja väärtust ettevõtjale hindamata. Kuna maailm liigub infoajastusse, muutub üha olulisemaks intellektuaalsed teadmised kui ärivara. Selle immateriaalse vara kirjutamine, hindamine ja väärtuse määramine on üks peamisi inimressursside arvestuse arengu keskpunkte.