HR-auditi eesmärgid

HR või inimressursid, auditid viitavad tööhõivefailide, aruannete, protsesside ja dokumentide perioodilisele ülevaatamisele. Auditid andsid ülevaate osakondade protsessidest ja menetlustest ning hõlbustasid tööõiguse järgimise kindlakstegemist ja hästi informeeritud otsuseid ettevõtte ja selle töötajate nimel.

Vastavus

HR-audit võib paljastada, kas teie organisatsioon on kooskõlas õiglase töö standardi seadusega ja muude tööõigusaktidega, nagu 1964. aasta kodanikuõiguste seaduse VII jaotis. Iga föderaalse ja riikliku tööõiguse järgimine on üks kõige olulisemaid eesmärke. HR-audititüüp, kuna mittevastavus võib põhjustada kokkupuudet ja vastutust ebaõiglase tööhõivepraktika eest. Töötajate hüvituskirjed, palgaarvestuse failid, ametijuhendid ja tööplaanid on HR-auditis abiks, et määrata kindlaks mittespetsiifilise tööhõivepraktika ja kompensatsioonipoliitika ning kehtivate seaduste ja tööstustavade vastavus.

Töökohtade poliitika läbivaatamine

Töökohad ja -protseduurid peavad olema ajakohased ja järjepidevad, mis on paljude personali auditite esmane eesmärk. Töötajate käsiraamatute, tavapäraste tööprotseduuride ja töökohal tehtavate postituste iga-aastased ülevaated tagavad tööandjate eeskirjade vastavuse töö- ja tööõigusele. See annab tööandjatele ka võimaluse otsustada, kas kõik töötajad on teadlikud töösuhteid mõjutavatest poliitikatest.

HR protsessid

Inimressursi protsesside audit näitab, kas ettevõte tegutseb võimalikult tõhusalt. Inimressursside personali kvalifikatsioon ja asjatundlikkus on sageli osa auditist, et hinnata osakonna tugevust ja võimekust. Seda tüüpi HR-i auditi tulemusi võib kasutada selleks, et otsustada, kas hoida HR-funktsioone ettevõttesiseselt või tellida need ettevõttele, mis on tuntud HR-protsesside, näiteks värbamise ja valiku, hüvitiste haldamise või palgaarvestuse töötlemise kulude ja tõhususe parandamiseks.

Kvaliteedijuhtimine

Iga kord, kui ettevõte kasutab inimressursside funktsioone, peab alati toimuma personaliteenuste ja hüvede kvaliteedi ja terviklikkuse säilitamise protsess. Kvaliteedi tagamise eesmärgil läbiviidavad personalikontrollid nõuavad personali teadmisi allhanketööde ülevaatamiseks ja nende protsesside ja ettevõttesiseste võimete võrdlemiseks. Kõrgetasemelised audiitorid, mis hindavad väliste teenusepakkujate tehtud töö kvaliteeti, võimaldavad paremat otsuste tegemist, mis on seotud teenuseosutaja teenuste säilitamisega või luues võimalusi ettevõttesiseste teenuste kvaliteedi parandamiseks.

Nõuetekohasuse kontroll

Nõuetekohase hoolsuse kontrolliks mõeldud HR-auditi eesmärk hõlbustab tööprotsesside sujuvat üleminekut ühinemiste ja omandamiste ajal. HR-failide ülevaatamine ja läbivaatamine võib paljastada probleemid, mis tuleb lahendada enne ühinemistoimingu lõplikku vormistamist. Selline audit võib samuti tuua esile võimaliku vastutuse varasemate tööhõivemeetmete eest ja anda omandavatele ettevõtetele juhtkonna õigusliku esindatuse tulevaste kulude katmiseks varasemate tavade puhul.