Ettevõtte kultuuri loomise eesmärgid

Ettevõtted kannavad sageli oma ärikultuuri edu; nad teevad töötajad õnnelikuks ja loovad keskkonna, mis aitab nende äritegevust. Sõltuvalt organisatsioonist varieerub konkreetse kultuuri loomise eesmärk. Mõnikord on tegemist tootlikkusega, kuid see võib ka edendada töötajate innovatsiooni ja empaatiat. Kultuur on üks asi, mis jääb ettevõttes järjekindlaks majandusliku murrangu ja võtmetöötajate muutuste ajal.

Loo pärand

Põimunud ettevõtte kultuur on midagi, mis jääb ellu pärast võtmeisikute lahkumist ja tootegruppide muutumist. Ettevõtluskultuur peegeldab ettevõtte põhiväärtusi, nagu huumor ja klienditeenindus; need on osa ettevõtte äritegevuse viisist. Tõhus äriühingukultuur kannab ettevõtet majanduse ja selle konkreetse tööstusharu tippude ja orude kaudu.

Mõista sidusrühmade huve

Kultuur, mis julgustab töötajaid oma määratud rollidest lahkuma, püüab mõista neid, mida ettevõte teenib. 1990. aastatel tegi New Yorgi politseiülem ülesandeks tipptöötajatele sõita metrooga igal ajal, et tõhustada oma arusaamist sellest, miks New Yorkerid kartsid transiidisüsteemi. Ettevõtted, millel on kõrgema astme juhid, tõstavad kliendikõnede äratundmist, et nad mõistaksid paremini, mida kliendid otsivad, samuti oma klienditeeninduse personali igapäevaseid töökohti.

Edendada innovatsiooni atmosfääri

Ettevõtted, kes soovivad oma töötajaid uuenduslikult, tipptasemel toodete ja turunduskampaaniate kujundamisel, loovad loovust soodustava kultuuri. Selle kultuurieesmärgi toetamiseks aitavad kaasa paindlikud sõiduplaanid, töö- ja kodu-programmid ning määratud ajurünnaku kohad. Ettevõtted julgustavad oma personali koostööd tegema, kasutades avatud kontseptsiooni büroo kujundusi ja multidistsiplinaarseid meeskondi.

Edukas huvi edu vastu

Edukuse kultuuri loomine ettevõttel on eesmärk anda töötajatele ettevõtte kasvule huvi. Edukuskultuuri põhielemendid võivad hõlmata riietuskoode, et suurendada personali professionaalsust ja vastutustehnikat, nagu juhtide pidev aruandlus projekti lõpetamise kohta. Kultuuri loomine, kus inimesed on väljakutsutud ja innukad panustama, lisavad energiat, mis on vajalik eduka ettevõtte ehitamiseks.