Partnerluse lõpetamise lepingud

Samamoodi, nagu kaks või enam inimest saavad nõustuda äritegevuse partnerlusse astumiseks, võivad nad ka selle lõpetada. Partnerluslepingu lõpetamise leping kirjeldab viisi, kuidas ettevõtte varad ja kohustused jagatakse partnerite vahel või nende vahel. Samuti määrab see kindlaks partnerluse lõpetamise protsessi, tagades, et kõik partnerite kohustused on nõuetekohaselt täidetud.

Lõpetamise avaldus

Kui partnerid lepivad kokku partnerluse lõpetamises - või sündmuses, mis põhjustab töösuhte lõpetamise, nagu surm, ühe partneri pankrotistumine, tuleb esitada lõpetamise avaldus. Avaldus kinnitab, et partnerlus ei ole enam äritegevuses ja et see on lõpetamise protsessis. See piirab partnerite vastutust mis tahes tegevuse või tegevusetuse eest lõpetamisel kuni täieliku lõpetamiseni ning see esitatakse selle riigi sekretärile, kus ettevõte asub.

Likvideerimine

Partnerluslepingu lõpetamise leping peaks ette nägema ettevõtte äritegevuse lõpetamise protsessi. See hõlmab ettevõtte kõigi varade ja kohustuste arvestamist ning nende jagamist partnerite vahel või nende vahel. Partnerlussuhted on sellised, et partnerid võivad kas kokku leppida varade ja kohustuste jagamises võrdselt või jaotada need vastavalt teatud protsendimääradele. Mõlemal juhul ei saa partneritel olla oma valduses ainuõigust või kasutamist, kuni ettevõte on täielikult likvideeritud.

Likvideerimine

Lõpetamisprotsessi praeguses etapis rakendatakse partnerlusvarasid tema kohustuste täitmisel. Partnerluslepingus tuleb konkreetselt sätestada, kuidas partnerlusettevõte likvideeritakse, kuna selle ebaõnnestumine võib tulevikus põhjustada vaidlusi ja isegi kohtuasju. Kokkuleppes võiks sätestada likvideerimispartner, kellele on pandud esmane kohustus lõpetada rendilepingud ja muud lepingud, teavitades tarnijaid, maksma võlausaldajaid ja avalikustades lepingu lõpetamise. Partneri varade omamise ja võõrandamise ainuõiguse omamine partneri likvideerimise ajal on eelis, kuna see loob selget kontaktpunkti kõikidele protsessi kaasatud osapooltele.

Õiguslik vastavus

Ettevõtte sulgemisel tuleb järgida mõningaid õiguslikke nõudeid. IRS-i andmetel lõpetatakse partnerlus siis, kui äri lõpetatakse või kui 50 protsenti partnerluse kogumahust müüakse 12 kuu jooksul, tuleb mõlemal juhul esitada asjakohane maksudeklaratsioon. Kõik ärilubad, litsentsid ja isegi ärinime registreerimine tuleb kõik tühistada. Seejärel vabastavad partnerid oma esialgse partnerluslepingu kohaseid kohustusi. Partnerluslepingu lõpetamise leping peab eelkõige sätestama, et kui ettevõte on täielikult ja korralikult likvideeritud, ei saa ükski partner ega muu kolmas isik esitada õiguslikke nõudeid partnerite vastu.