Jõudluse eesmärgid kinga tootmisel

Tootjad otsivad paljusid samu eesmärke, kuid peamine eesmärk on tavaliselt toota parimaid tooteid võimalikult väikeste kuludega. Töötleva tööstuse üksikud sektorid püüavad toodetud toodetega võrreldes konkreetseid eesmärke saavutada. Näiteks kinga tootjad kavandavad ja rakendavad tootmisharule omaste tootmisprotsesside tulemuslikkuse eesmärke.

Järjepidev toote kvaliteet

Kvaliteedistandardite täitmine on kinga tootjate objektiivide nimekirjades kõrge. Nad loovad korduva kliendibaasi, tagades, et toodetud jalatsite kvaliteet vastab tarbijate ootustele. Lisaks loob usaldusväärse toote kvaliteet tootjaks usaldusväärse kaubamärgi turul, mis toob uusi kliente.

Konkurentsivõimelised tootmishinnad

Jalatsitootjad püüavad säilitada toodangu määrasid, mis on võrreldavad konkurentidega. Tootmise tulemuslikkuse eesmärgid keskenduvad toorainete ja tööjõu tõhusale kasutamisele, et saavutada tootmistase. Masinad ja seadmed peavad töötama optimaalsel tasemel ilma liigse seisakuaega või tõrgeteta. Tootmisliini töötajad peavad olema nõuetekohaselt koolitatud. Teades ettevõtte igapäevast ja iganädalast sihttoodangu määra aitab töötajatel mõista, mida oodatakse eesmärkide saavutamisel.

Madalad kulud

Tootmiskulude vähendamine ilma kvaliteeti vähendamata on üks vahend brutotulu suurendamiseks. Nii masinate kui ka töötajate ooteaja vähendamine on eesmärk, mis vähendab üldkulusid, nagu ka tsükli aegade vähendamine. Jäätmete hoidmine toob miinimumini kasumit ja seda on võimalik saavutada masinate ülemise töökorras hoidmise ja töötajate tõhusa töötamise tagamiseks.

Usaldusväärne jaotus

Tellimuste õigeaegne täitmine ja tarnijate kavandatud vajaduste rahuldamine on lihtsalt hea äri. Viivitatud tellimuste arvu vähendamine ja kõrvaldamine on eesmärk, mille poole kinga tootjad püüavad. Edasimüüja või kliendi tulud mõjutavad transpordi- ja veokulusid ning varude haldamist.

Kliendirahulolu

Tulusad ettevõtted otsivad klientide rahulolu. Kingade tootmine ei ole erand. Tagasiside saamine müügi kohta on osa selle eesmärgi saavutamisest. Teades, millised tooted kõige rohkem müüvad, on selge näitaja sellest, millist tüüpi kingad kliendibaas eelistab. Lisaks sellele, teades, millist tüüpi kingad on kõige vähem tõenäoliselt müüdavad, võib tootja tulevikuoperatsioone ümber mõelda.