Tarbijakäitumise ja sihtturgude vaheline seos

Tarbijakäitumine on üldtunnustatud, et tähendada otsustusprotsesse, mida tarbijad toodete ja teenuste valimisel, ostmisel ja kasutamisel kasutavad. Sihtturud on spetsiifilised turusegmendid, mida ettevõtted määratlevad tõenäolisemalt, et ostavad oma kaupu või teenuseid kui teised turusegmendid. Tarbijakäitumise mõistmine annab olulisi vihjeid, mis aitavad teil tuvastada turusegmente, mis kõige tõenäolisemalt vastavad teie toote- või teenusepakkumistele ja turunduskommunikatsiooniprogrammidele.

Kvantitatiivne turu segmentimine

Sihtturgude kindlakstegemisel kasutavad turundajad tavaliselt nelja liiki kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid turusegmenteerimisvahendeid, et hinnata ostuotsuseid mõjutavaid mõjusid: geograafilisi, demograafilisi, psühhograafilisi ja käitumuslikke mõjusid. Geograafilised ja demograafilised mõjud aitavad tuvastada turusegmente kvantitatiivsete, jälgitavate tegurite abil, nagu asukoht, vanus, perekonna sissetulek, sugu, haridustase, elukutse ja rahvus. Need jälgitavad mõjud annavad ülevaate "kes on" teie sihtturg ja võivad aidata teha järeldusi kultuurilistest, sotsiaalsetest ja elustiili mõjudest, mis mõjutavad tarbijate käitumist.

Kvalitatiivne turusegmentatsioon

Psühhograafilised ja käitumuslikud mõjud on kvalitatiivsed, emotsionaalsed tegurid, mis aitavad selgitada „miks” teie sihtturg käitub. Psühhograafiliste mõjude hulka kuuluvad uskumused, suhtumised, isiksus, väärtused, arvamused, huvid ja enesehinnang. Käitumismõjud on seotud suhetega, mis tarbijatel on brändidega teadmiste, kogemuste, kasutamise ja arusaamade poolest. Nende hulka kuuluvad brändi atribuudid, tajutavad bränditooted, brändi lojaalsus, kasutusmäärad ja kasutusjuhud. Need on olulised kognitiivsete ja intuitiivse osaluse hindamisel ostutehingutes.

Kõrge ja madala osalusega ostuotsused

Tarbijate otsustusprotsess on teistsugune ostude puhul, mis nõuavad suurt osalust kui ostud. Vastavalt Northwestern University turundusprofessorile on Philip Kotleri kõrge osalusega ostud potentsiaalselt riskantsed ja kulukad, sest nad vajavad tavaliselt läbimõeldud kognitiivseid arutelusid, näiteks maja või auto ostmisel. Madala osalusega ostud ei nõua palju arutelu; need on üldiselt madal risk ja madalad kulud. Sellised ostud põhinevad sageli sisemistel tundemärkidel brändide tundmise ja kogemuste osas.

Teades oma sihtturu kaasamise intensiivsust otsustusprotsessides, on see mõju teie kaubamärki toetavate turundus- ja sideteadete loomisele. Näiteks sobivad suurte osalustega ostud paremini turundus- ja suhtlussõnumitele, mis rõhutavad brändi tunnuste ja atribuutide kognitiivseid omadusi kui emotsionaalsed, kogemuslikud sõnumid, mis on tavaliselt, kuid mitte tingimata seotud vähese kaasamise, odavate ostudega, näiteks õlle reklaam.

Niche turundus

Tänapäeva globaalse majanduse kiire suhtlemine, teie järgmine tohutu konkurent võiks tekkida kõikjal planeedil. Saate rentida Indias asuvat veebilehe arendajat nii lihtsalt kui ühte tänavat. Väikesed ettevõtted konkureerivad kõige paremini siis, kui oled "suur kala väike tiik" - kui sihite nišiturge. Nišiturundus võimaldab teil suurendada turundusinvesteeringute tugevust väljavaadete vastu, mis kõige tõenäolisemalt ostavad, mida müüte, selle asemel, et hajutada oma ressursse üldistel turgudel vähenenud mõjuga.

Nišiturud tekivad tarbijakäitumise uurimise kaudu, et tuvastada ja rahuldada alahinnatud turusegmente. Selles on seos tarbijate käitumise ja sihtturgude vahel; teadmised tarbijate käitumisest hõlbustavad sihtturgude loomist.