Juhtimise stiili ja eesmärkide seos

Tõhusad ärijuhid kehtestavad oma organisatsioonidele saavutatavad eesmärgid. Konkreetsete, mõõdetavate, saavutatavate, realistlike ja tähtajaliste eesmärkide seadmisega peavad need juhid oma alluvatele keskenduma pikaajalise edu ja kasumlikkuse saavutamisele. Nad tagavad, et töötajad viivad oma ametialase arengu eesmärgid vastavusse nende äriühingu eesmärkidega, näiteks järgmise kuue kuu jooksul veebisaidi liikluse suurendamine 10 protsendi võrra või kliendikaebuste vähendamine järgmise kolme kuu jooksul. Oma töötajate tõhusaks haldamiseks vali juhtimisstiil, mis võimaldab alluvatel praeguse olukorra väljakutsetele vastata. Tõhus otsustusprotsess tagab, et teie juhtimisstiili ja organisatsiooni võimekuse suhe võimaldab teil saavutada oma strateegilised eesmärgid.

Autokraatlik juhtimisstiil

Tõhusad juhid väldivad autokraatliku juhtimisstiili kasutamist, kui olukord ei vaja kiiret otsustamist. Autokraatlikud juhid teevad otsuseid ilma alluvate allikata. Häirete ja ebastabiilsuse perioodil, nagu loodusõnnetus, finantskriis või muu hädaolukord, annavad juhid käske, et tagada töötajate ohutus ja heaolu. Lisaks, kui peate oma lühiajalise eesmärgi saavutamiseks minimeerima riske, võib autokraatliku otsustamisstiili vastuvõtmine olla asjakohane. Vastasel juhul on pikaajaliste eesmärkide saavutamine teiste juhtimisstiilide abil tõhusam.

Karismaatiline juhtimisstiil

Karismaatilise juhtimisstiili abil edastavad tõhusad juhid oma organisatsiooni jaoks selge visiooni ja missiooni koosolekutel, esitlustel ja vestlustel. Nad inspireerivad alluvatele oma kirge ja entusiasmi määratletud eesmärgi saavutamiseks. Karismaatilised juhid motiveerivad oma organisatsioone positiivse eeskuju andes ja viidates nende varasematele saavutustele. Näiteks kui olete varem juhtinud edukaid Six Sigma kvaliteedijuhtimise algatusi, võite inspireerida teisi, jagades oma kogemusi. Oma oskuste, kogemuste ja teadmiste edastamise abil saate aidata oma töötajatel arendada samu võimalusi protsesside parandamiseks, jäätmete kõrvaldamiseks ja toote defektide vähendamiseks.

Demokraatliku juhtimise stiil

Kasutades demokraatlikku juhtimisstiili, võimaldavad tõhusad juhid alluvatele anda oma ideid, ettepanekuid ja arvamusi. Keerukate probleemidega silmitsi seistes nõuavad tõhusad juhid probleemile kõige lähemal olevate inimeste panust. Töötajad, kes tunnevad volitusi probleemide lahendamiseks, jäävad tavaliselt oma tööandjatele lojaalseks, jäävad kauem tööle ja teatavad kõrgematest rahulolu töökohtadest. Näiteks kui klientide rahulolu hinnangud vähenevad, võib fookusgruppide läbiviimine või intervjuud klienditeeninduse esindajatega aidata lahendada toote probleemide algpõhjusi. Seejärel saate kujundada ja rakendada programmi, et probleemi lahendada oma panuste abil. Sel juhul on demokraatliku juhtimisstiili valimisel võimalik saavutada kaks eesmärki. Te parandate nii klientide rahulolu kui ka töötajate rahulolu.

Laissez-Faire juhtimine

Tõhusad juhid analüüsivad iga olukorda, et määrata sobiv tegevus. Kui teie alluvatel on rohkem kogemusi, siis võimaldab laissez-faire lähenemine meeskonnale saavutada oma strateegilise eesmärgi ilma tarbetute sekkumisteta. Pärast tõhusa meeskonnakeskkonna loomist ja olukorra hoolikat hindamist saate usalduse usaldada võimekatele isikutele.