Turunduse planeerimise ja iga-aastase eelarvestamise seos

Turunduseksperdi või turundusosakonna üks ülesanne on ettevõtte jaoks turundusplaani väljatöötamine, võttes arvesse ettevõtte eesmärke. Kui on olemas kava ettevõtte, selle toodete või mõlema üldsusele turustamiseks, vajab turundusmeeskond kava rahastamiseks rahastamist ning see on koht, kus iga-aastane eelarvestamine mängib rolli. Turundusplaanid on lihtsalt paberil ilma rahata ideed, kuid turunduse osakond peab enne väljatöötatud kava elluviimist arvestama mitte ainult oma turundusvajadustega, vaid ka ettevõtte turunduseelarvega.

Turundusplaan

Turundusplaan on ettevõtte turunduseesmärkide selge sõnastus, turundusosakonna sammud nende eesmärkide elluviimiseks ja soovitud tulemuste saavutamiseks. Lõppkokkuvõttes peab turundusplaan olema kooskõlas ettevõtte enda kasvu- ja arengukavaga. Mõnel juhul keskenduvad turundusplaanid rohkem lühiajalisele perspektiivile; teistes keskenduvad nad pikas perspektiivis. Ettevõtte suurus, tööstus ja suuremad eesmärgid mõjutavad turundusplaani väljatöötamist.

Kulud

Turunduse spetsialistid ei loo vaakumis turunduskulude nimekirja. Turunduskulud peavad peegeldama ettevõtte eelarve ja kasvuprognoose. Lisaks peab turundusplaan kajastama ettevõtte finantseesmärke. Kui väikeettevõte kavatseb kasvada, võib see osutuda vajalikuks pühendada suurem osa oma aastaeelarvest turustamisele ühe aasta jooksul, et parandada oma konkurentsieelist. Suure ettevõtte, mis on oma turusektoris konkurentsivõimeliselt hästi paigutatud, võib turustamiseks ette näha väiksema protsendi oma aastaeelarvest.

Tulemused

Turundusplaan peab looma ettevõtte tulude kahesuunalise tänava: plaan peab näitama, et raha läheb just selleks, et raha ettevõttesse tuua. Teisisõnu, turundusplaan peab põhjendama turunduskulusid, selgitades strateegia rahalist väärtust ettevõtte sissetuleku tagamisel. See põhjendus peaks hõlmama sihipäraseid uuringuid, mis näitavad eeldatavat sissetulekut kindlaksmääratud aja jooksul.

Strateegia

Plaani väljatöötamisel ei nõua turundusmeeskond ainult protsenti ettevõtte eelarvest. Selle asemel peavad töötajad kirjeldama turundusvajadusi ja kavatsusi, näidates, miks raha on vaja ja kuhu see läheb. Turundustöötajad kasutavad mitmesugust teavet, näiteks turundusuuringute üksikasju, ettevõtte toote turuleviimise strateegiaid, toote soovitud konkurentsieelist turul ja teavet tarbijate huvide ja vajaduste kohta.

Sidemed, mis siduvad

Turundus- ja finantsosakonnad töötavad tihti tihedalt koos turundusplaani ja eelarvevajaduste arendamisega. Turundusplaani ei saa arendada ilma ettevõtte finantsseisundit ja eelarvelisi võimalusi mõistmata ning turundusplaan ei saa minna ilma finantsosakonna heakskiiduta. Tegelikult märkisid ajakirjas "Marketing Intelligence & Planning" Russell Abratt, Maria Beffon ja John Ford, et turundusplaan on sageli välja töötatud koos ettevõtte iga-aastase eelarvega, et näha, kus raha saab ja peaks minema.