Organisatsioonilise kultuuri, tulemuslikkuse ja mitmekultuurilise organisatsiooni seos

Üks organisatsiooni kõige olulisemaid varasid oli masin, kuid 21. sajandil on see teadmine. Need teadmised võivad viidata loovusele, ideedele, teadmistele või kogemustele. Töötajad on sageli nende teadmiste omanikud. Organisatsioonikultuur võib edendada või takistada teadmiste jagamist. Multikultuursed organisatsioonid seisavad tihti silmitsi väljakutsetega luua organisatsioonikultuure, kus töötajad tunnevad end turvaliselt jagada. Organisatsioonikultuur multikultuurses organisatsioonis on tulemuslikkuse tõhususe seisukohast kriitiline.

Tulemuslikkuse tõhususe saavutamine

Tõhusad organisatsioonid hoolivad nende tulemustasemest ja selle tulemuslikkuse järjepidevusest. Optimaalne eesmärk on, et kliendid saaksid igast kogemusest organisatsiooniga samast kvaliteedist klienditeeninduse või toote, olenemata asukohast. Kvaliteetne jõudlus annab korduvatele klientidele ja järjepidevus loob lojaalset klienti. Tulemuslikkuse tõhususe oht võib hõlmata kommunikatsioonihäireid kultuuriliste arusaamatuste tõttu. Näiteks, kui töötaja kasutab kaudset suhtlemist töökaaslasega, kes kuuleb ainult otsest suhtlust, ei pruugi sõnumit vastu võtta.

Mitmekultuurilised organisatsioonid

Multikultuursed organisatsioonid võivad viidata organisatsioonidele, kus töötajad on erinevatest kultuuripäranditest, kus organisatsioonid teenindavad kliente erinevatest kultuuridest või nende mõlema kombinatsiooni. Kultuurireeglid võivad juhtida multikultuurses organisatsioonis tegutsevate isikute või nende klientide käitumist ja ootusi. On oluline, et austust näidataks kultuurireeglite suhtes. Kultuurid võivad erineda sellistes küsimustes nagu suhtlemine otseselt või kaudselt, identiteedi määratlemine individuaalsuse või ühendusega grupiga ja hierarhiaga mugavus.

Mitmekultuuriline mõju organisatsioonilisele kultuurile

Liidritel on suur mõju turvalise keskkonna loomisele jagatavatele ideedele. Tõhus organisatsioonikultuur peaks andma töötajatele võimaluse jagada oma teadmisi ja probleemide lahendamise ideid. Multikultuursed organisatsioonid peavad olema eriti teadlikud kultuurireeglitest, mis võivad põhjustada takistusi ideede, probleemide ja lahenduste jagamisel. Näiteks võib avatud juhtimispoliitikaga organisatsioon olla ebamugav keskkond töötajale, kelle kultuur eelistab kaudset suhtlemist ja juhtide ja töötajate vahelist kaugust.

Organisatsioonikultuuri mõju tulemuslikkuse tõhususele

Selge ja avatud suhtlus tagab tõhusa organisatsioonikultuuri. Multikultuursed organisatsioonid peavad kultuurisätteid tunnustama ja austama. Kui kultuurireeglid on rikutud, võib see viivitada ja takistada tulemuslikkuse tõhususe saavutamiseks vajalikku teadmiste jagamist. Kultuurimärkide eiramisega on võimalik takistada optimaalse jõudluse vältimist ja selle saavutamise järjepidevust. Kultuurireegleid mõistes ja austades saavad tõhusad juhid luua keskkonna, kus teadmised jagatakse vabalt.