Varade kogukäibe ja kapitali intensiivsuse suhte suhe

Edukate väikeettevõtete juhtimise oluline osa on teie vara tõhus kasutamine. Varade kogukäive ja kapitali intensiivsuse suhe on kaks tihedalt seotud finantsnäitajat, mis näitavad, kui hästi kasutate oma varasid müügi loomiseks. Tegelikult on varade ja müügi kogum iga valemi puhul ainult kaks muutujat. Need valemid näitavad nende kahe muutuja vahelist suhet veidi erinevalt.

Vara kogukäive

Varade kogukäive võrdub aastakäibega jagatuna varadega. See mõõdab teie poolt omandatud varade igale dollarile tekitatud müügimahu. Üldiselt on suurem käive parem. Müügid leiate oma kasumiaruande ülaosas ja bilansis koguvaradest. Oletame näiteks, et teie väikeettevõttel on 1, 4 miljonit dollarit müüki ja 700 000 dollarit koguvarast. Teie koguvarade kogukäive on 2. See tähendab, et iga $ 1 eest müüakse 2 dollarit.

Kapitali intensiivsuse suhe

Kapitali intensiivsuse suhe näitab, kui palju vara teie ettevõte vajab, et müüa $ 1. See võrdub varadega, mis on jagatud aastamüügiga. Selle suhte jaoks on väiksem näitaja parem. Mida madalam on, seda vähem kapitali peate oma ettevõtte juhtimiseks investeerima. Kasutades eelmise näite numbreid, on teie kapitalimahukuse suhe 0, 5 või 700 000 dollarit jagatud 1, 4 miljoni dollariga. Teie ettevõte vajab 50 senti investeeringuid iga müügi dollari kohta.

Vastastikused suhted

Need kaks suhet on üksteise vastastikused suhted. Mis tahes numbri vastastikune arv on 1 jagatud selle numbriga. See tähendab, et teise suhtarvu arvutamiseks saate jaotada kas vara kogukäibe suhtarvu või kapitali intensiivsuse määra 1-ga. Ülaltoodud näites on 0, 5 kapitali intensiivsuse suhte vastastikune suhe 1 jagatud 0, 5-ga või 2-ga - varade kogukäive. Samuti on varade käibe suhte vastastikune suhe kapitali intensiivsuse suhe 0, 5 või 1 jagatud 2-ga.

Negatiivne suhe

Need suhtarvud on samuti negatiivselt või vastupidiselt seotud. See tähendab, kui üks suureneb, teine ​​väheneb; suurenev varade käive toob kaasa kapitali intensiivsuse vähenemise. Oletame näiteks, et teie müük tõuseb 1, 5 miljoni dollarini 1, 4 miljonilt dollarilt, samas kui varad jäävad 700 000 dollarini. Teie varade käive ületaks 2, 14, samas kui teie kapitalimahukuse suhe langeks 0, 47-ni. Nüüd pigistate 2, 14 dollarit müügist välja iga $ 1 varade kohta ning vajate ainult 47 senti varadest iga tulu dollari tootmiseks.

Suhtarvude uurimine

Eri tüüpi ettevõtted nõuavad müügi tagamiseks erinevaid varasid. Hea varade kogukäive ja kapitali intensiivsuse suhe ühes tööstusharus ei pruugi teises riigis olla vastuvõetav. Võrrelge oma varade käibe ja kapitali intensiivsuse suhet teie konkurentide omaga, et näha, kus teie ettevõte on. Kui ettevõttel on suurem varade kogukäive ja madalam kapitalimahukuse suhe võrreldes eakaaslastega, võib tal olla konkurentsieelis.