HR ja äristrateegia suhe

Inimressursid on eduka äristrateegia oluline osa. Edukad ärijuhtid mõistavad hästi koolitatud ja motiveeritud töötajate tähtsust ettevõtte rahaliste eesmärkide saavutamiseks. Edukad personaliosakonnad mõistavad, kui oluline on hoida töötajate tähelepanu ettevõtte finantseesmärkidele, pakkudes samas võimalusi töötajate kasvuks ja edenemiseks. Töötajad ja juhtkond peavad mõistma, et ühistu, mitte võistlev suhe on ettevõtte edu seisukohalt väga oluline.

Side

Ettevõtete juhid vastutavad ettevõtte eesmärkide, eesmärkide ja tootmiseesmärkide edastamise eest töötajatele viisil, mis paneb neid tundma, et nad on protsessi partnerid ja etendavad võtmerolli ettevõtte äristrateegia edukuses. Personalijuhtide ülesanne on teavitada ettevõtte juhtkonda töötajate muredest ja probleemidest viisil, mis võimaldab juhtidel tegeleda probleemidega ja lahendada probleeme ilma tootlikkuse ja kasumi ohverdamata.

Demograafia, sotsiaalsed suundumused ja tehnoloogia

Noorematel töötajatel on tööga rahulolu suhtes erinev perspektiiv kui vanematel, traditsioonilisematel töötajatel. Need muutused demograafilises ja sotsiaalses suundumuses tähendavad, et ettevõtete juhid peavad olema valmis kohanema muutuvate sotsiaalsete suundumustega töökeskkonnas. Samuti on personaliosakondadel vastutus nooremate töötajate harimise ja nende vastutuse tunnustamise eest organisatsiooni äristrateegia, eesmärkide, eelarve nõuete ja tegevuste toetamisel. Kuna uued tehnoloogiad arenevad, muutub koolitus, aruandekohustus ja läbipaistvus üha olulisemaks juhtimisoskuseks.

Strateegiate ja lahenduste arendamine

Personaliosakond ja juhtkond peavad tegema koostööd töötajate väljaõppe ja arendamise, tulemuslikkuse hindamise ja töötajate tasustamise tõhusa programmi väljatöötamisel. Juhtimise arendamine on ka selle protsessi oluline osa. Juhtimiskoolituse põhikomponendid on organisatsiooniline areng, töötajate valik ja värbamine ning nõuetekohane tööjõu planeerimine. Probleemide ilmnemisel peavad personaliosakond ja ärijuhtimise meeskond tegema koostööd, et leida lahendusi, mis hoiavad töötajaid rahuloluna ja hoiavad äritegevust oma finants- ja strateegiliste eesmärkide saavutamiseks.

Tagajärjed

Ettevõtete juhid ja personaliosakond peavad töötama koos, et kujundada tagajärgi töötajatele, kes ei suuda või ei suuda oma tööd rahuldavalt täita. Tööseadused, ettevõtte poliitika, koolitusprotseduurid, distsiplinaarmeetmed ja head äritavad on kõik tegurid, mida tuleb käsitleda osana ettevõtte strateegilisest planeerimisest luua õiglane ja õiglane süsteem, mis premeerib häid töötajaid ja distsipliine ebapiisavate töötajate puhul. Töötajad, kes näevad süsteemi olemuslikult ebaõiglasena või ebavõrdselt rakendatuna, muutuvad rahulolematuks. Juhid, kes usuvad, et nende käed on seotud süsteemiga, mis kaitseb ebarahuldavaid töötajaid, muutuvad töötajate vastu pahaks. Kumbki neist hoiakutest ei ole äri jaoks hea.