Aruande meetod kasumi ja kahjumi määramiseks

Kasumi ja kahjumi salvestamiseks on eelistatud meetod kahekordne arvestus, mis kasutab pearaamatut deebetide ja krediitide salvestamiseks. Väikestel ettevõtetel on võimalik vältida topeltarvestuse arvestust ad hoc meetodi puhul, mis ei ole tegelikult ettevõtte tulusid esindav. Aruandluse meetod kasutab ettevõtte tehinguid alates algus- ja lõppperioodist kasumi ja kahjumi arvutamiseks, kui kahekordse kirjendamise meetod ei ole kättesaadav.

Asjade aruanne

Asjaolude meetod sarnaneb teie ettevõtte bilansiga, kuna see näitab ettevõtte netoväärtust. Aruandlusmeetod võrdleb kasumi ja kahjumi arvutamiseks algperioodi tehinguid lõppperioodil tehtud tehingutega. Kui varad ületavad kohustusi, on tegemist ettevõtte positiivse kapitalipositsiooniga, mis on kasum. Kahjum on tekkinud, kui kohustused ületavad vara algus- ja lõpp-tehingute võrdlemisel varasid.

Kapitali sissevool ja väljavõtmine

Värske infusioon kapitalist loobub kasumi ja kahjumi arvutamisest, kasutades selleks avaldusmeetodit. Sellisel juhul lahutatakse ettevõtte varadest saadud kapitalisüst, et saada ettevõtte kasumi täpne lugemine. Samamoodi moonutavad kapitali väljavõtted kasumi ja kahjumi vastavalt avalduse meetodile. Lisage tagasi kapitali tagasivõtmise summa ettevõtte kasumi või kahjumi täpseks lugemiseks. Seega on kasumi ja kahjumi määramise valem valemil põhinev valem kapitali perioodi lõpus pluss joonised, millest on lahutatud uued kapitali sissemaksed, millest on maha arvatud algkapital.

Näide

Aasta alguses oli ettevõtte algkapital 12 000 dollarit. Ettevõtte kapital suurenes aasta lõpus 26 000 dollarini. Aasta jooksul sai ettevõte kapitali infusiooni $ 9, 000 ja omanik loobus 4 000 dollarit isiklike kulude eest. Kuna omanik võttis ettevõttelt kapitali tagasi, lisage see summa tagasi $ 26 000 kapitalikapitali lõpuni, mis viib lõppkapitali 30 000 dollarini ($ 26, 000 pluss $ 4000). Kuna ettevõte sai väliskapitali $ 9, 000, lahutage see kogusummas $ 30, 000, suurendades kogu kapitali $ 21, 000 ($ 30, 000 miinus $ 9, 000). Lahuta algkapital 12 000 dollarilt 21 000 dollarilt; ettevõte teenis aasta eest 9000 dollari kasumit.

Eelised

Asjaajamise meetodi peamine eelis on selle lihtsus. Kasumi ja kahjumi kindlakstegemine on lihtne ning kontode säilitamiseks ei pea te aru saama raamatupidamise põhimõtetest. Lisaks on aruannete esitamise meetod odavam rakendada kui kahekordse arvestuse süsteem.

Puudused

Suurim puudus avaldusmeetodi kasutamisel on kasumi ja kahjumi täpsuse puudumine. Seda seetõttu, et puudub üksikasjalik teave ärikulude kohta. Lisaks ei kasutata erinevates kahekordse sisenemisega süsteemides avalduse meetodis proovitasakaalu, mis on raamatupidamissüsteem, mis kasutab debüüte ja krediite, et tasakaalustada kõiki pearaamatuid. Katsebilanss tagab, et ettevõtte raamatupidamissüsteemi kanded on õiged.