Business Analysti projekti sammud

Ettevõtte analüütik või BA on üks projektijuhtimise meeskonna liikmetest. Projektijuhtimise meeskonna eesmärk on parandada äriprotsessi või lahendada probleemi organisatsioonis. Projekti sidusrühmad on üksikisikud või rühmad, kes saavad selle tulemustest kasu. BA ülesanne on töötada koos sidusrühmadega, et täielikult mõista, mida nad projekti saavutamiseks vajavad. Seejärel edastab BA sidusrühmade vajadused projekti meeskonnale ja tagab, et projekti lõppedes on need vajadused täidetud.

Niisiis, mis see on, et äri analüütik teeb?

Ärianalüütik tegutseb sillana lõppkasutajate vahel, kellel on äriprobleem, ja projektijuhtimise meeskond, kes pakub lahendust. Oletame näiteks, et ettevõttel on eraldi arvutisüsteemid inimressursside, raamatupidamise ja müügi jaoks. See põhjustab jõupingutuste dubleerimist, maksab ettevõttele aega ja raha. BA konsulteerib iga osakonna esindajatega, et mõista, kuidas nad töötavad ja mida nad arvutisüsteemist vajavad. Seejärel edastab BA selle teabe projekti meeskonnale, sealhulgas tehnoloogia esindajale, ning aitab kindlaks määrata, kuidas protsessi parandada.

Ettevõtete analüüs

Ärianalüütiku esimene töökorraldus on organisatsiooni struktuuri õppimine ja mõistmine, sealhulgas kes teatab, kellele, ning organisatsiooni osakondade funktsioonid ja koostoimed. Seda nimetatakse ettevõtte analüüsiks. Seejärel määrab BA kindlaks, mida organisatsioon vajab projektist ja teeb projekti meeskonnaga koostööd, et määratleda kasulik ja kulutõhus lahendus.

Ärianalüüsi planeerimine ja jälgimine

Seejärel määrab BA, millised meetodid, tegevused ja tehnikad kõige paremini organisatsiooni vajaduste analüüsimisel toimivad. Nende tegevuste hulka kuulub projekti sidusrühmade tuvastamine, sidusrühmade nõuete jälgimine ja kontrollimine ning töö edenemise jälgimine.

Nõuded

Nõuete äratundmise eesmärk on tagada, et BA mõistab sidusrühmade vajadusi. Ülaltoodud näites määrab BA intervjuude, ajurünnakute, uuringute ja muude meetodite abil täpselt, mida HR, raamatupidamine ja müügiosakonnad vajavad oma arvutisüsteemide tegemiseks.

Nõuete analüüs

Pärast kõigi sidusrühmade nõuete kogumist seab BA prioriteediks ja täpsustab neid nõudeid, koostades üksikasjaliku ülevaate sellest, mida arvutisüsteem peab pakkuma (nt võimalus piirata juurdepääsu tundlikele HR-andmetele, maksuseaduste andmebaas, võime koostada igakuised aruanded alla 20-aastastele meestele müügi kohta jne). Seejärel teeb BA projekti meeskonnaga koostööd, et leida lahendus - antud juhul arvutisüsteem -, mis vastab huvirühmade vajadustele. BA kirjeldab jooksvaid äriprotsesse, et tuvastada lünki praegu toimuva ja toimuva vahel. Lõpuks kontrollib BA nõuete kvaliteeti ja kinnitab, et nad suudavad rahuldada sidusrühmade vajadusi. Näiteks võib BA soovida teada, kas uus arvutisüsteem arvutab ja esitab vajaliku müügistatistika.

Nõude haldamine ja kommunikatsioon

Kogu projekti vältel suhtleb BA sidusrühmadega ja juhib nõudeid muudatuste tegemiseks. Need sammud tagavad, et projektimeeskond lahendab esialgse probleemi ilma, et teeksite kõrvale. Kui projekti meeskond ei ole nõude suhtes mingil juhul selge, pöördub BA küsimuse lahendamiseks tagasi sidusrühmaga.

Lahenduste hindamine ja valideerimine

Viimane samm on, et BA hindaks projekti meeskonna poolt rakendatud lahendust ja kinnitaks, et see vastab algsetele sidusrühmade nõuetele. Kuigi kõik need projektimeetmed, BA peaks tegema tööd, et parandada iga projekti üldist kvaliteeti.