Äriuuringute protsessi sammud

Äriuuringute protsess eeldab kõike, mis on võimalik ettevõtte klientide, konkurentide ja tööstuse kohta. Protsessi põhieesmärgid on kindlaks määrata, milliseid tooteid või teenuseid pakkuda, mida kliendid kõige tõenäolisemalt ostavad, kus neid müüa ja kuidas neid hinnata ja reklaamida. Erinevad sammud äriuuringute protsessis aitavad ettevõttel neid eesmärke saavutada.

Võistlejate tuvastamine

Esimene samm on tööstuse peamiste konkurentide kindlakstegemine. Üks võimalus konkurentsi kohta teabe kogumiseks on teiseste teadusuuringute kaudu. Teisene teadusteave on tööstuse kohta juba kättesaadavad andmed: turuosa ja kogu turu müük. Teisesed uuringud võivad anda ka üksikasjalikku teavet konkurentide kohta, nagu töötajate arv, müüdavad tooted ja nende peamised tugevused. Sekundaarseid uuringuid võib saada erinevate allikate kaudu, sõltuvalt tööstusest. Näiteks kasutab NPD Grupp oma CRESTi analüüsi restoranides. Nielsen annab andmeid tarbijapakendite kohta.

Klientide õppimine

Protsess jätkub tarbija- või ärikliendi uuringuga. Enne toodete arendamist nende vajaduste rahuldamiseks on oluline kindlaks määrata, mida klient soovib ja vajab. Tarbija dikteerib tavaliselt, milliseid tooteid müüakse. Kui tarbijate vajadusi ei täideta, ostavad nad tavaliselt konkurentsivõimelisi tooteid. Parim viis klientide vajaduste kindlaksmääramiseks on esmaste uuringute kaudu. Esmane uuring hõlmab telefoniuuringuid, isiklikke intervjuusid ja isegi postiküsitlusi. Nende uuringutega testivad turundusuuringute spetsialistid sageli teatud tootekontseptsioone, mõõdavad klientide rahulolu ja määravad kindlaks oma toodete parimad omadused ja hinnad.

SWOT-analüüs

Kui üksikasjalik teave klientide ja konkurentsi kohta on kogutud, saab SWOT-analüüsi abil uurida ettevõtte tugevaid külgi, nõrkusi, võimalusi ja ohte. Tugevus võib olla ettevõtte turuosa või hea maine klientide seas vastavalt populaarsele ärialasele saidile quickmba.com „SWOT-analüüs”. Nõrkus võib olla kogenematu juhtimine. Lisaks võib ettevõttel olla võimalus osta teine ​​ettevõte. Ohud võivad hõlmata uut valitsuse reguleerimist tööstuses või hästi rahastatud uut konkurenti.

Ettevõte kasutab SWOT-analüüsi oma tugevuste ärakasutamiseks olemasolevate võimaluste kaudu. Näiteks võib tugeva rahalise toetusega ettevõte osta teise ettevõtte, et suurendada selle turustamist ja turuosa. Ettevõte võib ka vähendada oma nõrkusi potentsiaalsete ohtude vastu, näiteks palkates kogenud turundustöötajaid, et tulla toime konkurentsi suurenemisega.

Sihtauditooringu uurimine

Vähemalt osa äriuuringute protsessist tuleks pühendada ettevõtte sihtgrupi - klientide jaoks, kes kõige tõenäolisemalt ostavad ettevõtte tooteid. Näiteks võib väikese raadiojaama peamine sihtrühm olla valged professionaalsed naised vanuses 35 kuni 54 aastat. Ettevõte saab oma sihtgrupi esmaste uuringute abil kindlaks teha.

Rakendus

Äriuuringute käigus võetud sammud on tõhusad ainult siis, kui ettevõte kasutab neid turundusstrateegiate väljatöötamiseks. Samuti on ettevõtlusuuringud pidev püüdlus. Tehnoloogiad muutuvad, nagu ka kliendi maitse. Seetõttu on oluline läbi viia äriuuringuid kogu aasta vältel.