Raamatupidamislehe loomise sammud

Kui kasutate väikeettevõtet, võib raamatupidamislehe loomine enne finantsaruannete koostamist tagada, et kõik aruandes esitatud kontod on täpsed. Tööleht koosneb jaotistest, mis loetlevad veerus formaadis ettevõtte esialgse katsebilansi, katsebilansi korrigeerimised, korrigeeritud katsebilanss, kasumiaruanne, bilanss ja jaotamata kasumi aruanne. Iga töölehe osa peab sisaldama deebet- ja krediidi veergu tasakaalustatud kogusummadega.

Katse tasakaal

Katsebilanss loetleb kõik aruandeaasta jooksul kasutatud varade, kohustuste, tulude ja kulude kontod. Kõik deebetjäägiga kontod on loetletud sama deebetkolonni all ja kõik krediidi saldokontod on loetletud sama krediidi veeru all. Kõigi deebet-saldode summa peaks olema võrdne kõigi krediidi saldode summaga.

Katsebilansi korrigeerimine

Eelarveaasta lõpus postitatakse teatavad korrigeeriva ajakirja kirjed teatud kontodele, mis kajastavad jooksva eelarveaasta tegevust. Näiteks võib aasta amortisatsioonikulu käesolevasse rubriiki kajastada amortisatsioonikulude ja akumuleeritud kulumi krediitidena. Igal konto saldol, mis vajab korrigeerimist, on selles jaotises loetletud deebet- või krediidi summa. Kõigi selles osas esitatud deebetide ja krediitide summa peaks samuti olema võrdne.

Korrigeeritud katsebilanss

See jaotis sisaldab kõiki esialgse katsebilansi ja nende kontode korrigeeritud saldode saldosid, mille suhtes kohaldatakse kohandamist. Korrigeeritud katsebilansi deebetid ja krediit tuleb lisada ja nende summaarne summa peab olema võrdne.

Kasumiaruanne

Kasumiaruande jaotis sisaldab kõiki tulude ja kulude konto saldosid. Kui deebet- ja krediidi veerud lisatakse, ei tohiks kogusummad olla tasakaalus. Kui krediidi kogusumma on suurem kui deebet, on erinevus võrdne eelarveaasta puhaskasumiga; see lisatakse deebetide ja krediitide saldo kogusummale. Kui deebeti kogusumma on suurem, siis on tekkinud puhaskahjum ja see summa lisatakse krediidi kogusummale tasakaalustamise eesmärgil.

Hoiusetulude aruanne

Jaotamata kasumi aruanne kajastab jaotamata kasumi konto muutusi, mis on osa bilansi omaniku kapitaliosast. See jaotis näitab tavaliselt krediidi algset saldot, deebet ettevõtte omanikele väljamakstud tulude kohta ning perioodi jooksul teenitud netotulu või puhaskahjumi krediiti või deebetit. Deebet- ja krediidi kogusummade vahe on lõppenud jaotamata kasumi saldo, mis lisatakse debiteerimissummale tasakaalustamise eesmärgil ja lisatakse krediidisummaks bilansisektsiooni all.

Eelarve

Bilanss sisaldab kõiki varasid, kohustusi ja omaniku kapitalikonto saldosid. Deebet- ja krediitkolonnide kogusumma peaks olema võrdne ja tasakaalus.