Sammud tulemuslikkuse hindamise rubriigis

Töö tulemuslikkuse hindamine töökohal ei eksisteeri üksnes töötaja tulemuslikkuse hindamiseks. Tulemuslikkuse hindamised aitavad luua ja tugevdada kokkulepitud tulemuslikkuse standardeid ja väärtusi organisatsioonis. Lisaks võimaldab tulemuslikkuse hindamine töötajatel teada, kuidas ettevõte neid hindab, samuti konkreetsed kriteeriumid, mida ettevõte hindab.

Esimene samm: nõustuge standarditega

Esimene samm tulemuslikkuse hindamise rubriigi väljatöötamisel on, et ettevõte jõuaks standardite osas kokkuleppele, mida tulemuslikkuse hindamine tugevdab. On oluline, et ettevõte määrataks need standardid selgelt, et vältida hindamise tõlgendamisel asjatut subjektiivsuse taset. Ebamäärased standardid võivad viia juhtkonna liikmete vahel ebakõla, kes võivad hinnangu tulemusel vastu võetud otsuse osas erineda. Ettevõte peaks selgelt määratlema igasuguses hindamises kasutatud terminid. Näiteks peaks ettevõte määratlema mõiste „professionaalne“ organisatsiooni tegelikus töökeskkonnas.

Teine etapp: tuvastada ootuste laius

Mõistmise saavutamine selle kohta, kuidas töötaja käitumine teguritesse hindamisse on sama oluline kui põhistandardite tuvastamine. Näiteks võib ettevõte piirata hinnangu ülesannetega, mis on määratud töötaja konkreetse positsiooni jaoks, või hindamine võib laieneda ka teistele osakondadele mõjuvale käitumisele. Lisaks võiks hindamisel tuvastada töötaja tulevase majanduskasvu potentsiaali ettevõttes. Selline hindamine aitab töötajatel mõista, kas hindamisel võetakse arvesse ainult tööülesandeid või võimet võtta täiendavaid kohustusi.

Kolmas etapp: loo rubriik

Järgmine samm tulemuslikkuse hindamise rubriigi väljatöötamisel nõuab, et ettevõte töötaks välja tegevuskava ja paneks selle plaani kirjalikult. Selle etapi käigus mängitakse konkreetset väärtust. Lisaks sellele, et ettevõte mõistab, mida rubriik hindab, peaks ettevõte hoolikalt valima hindamise sõnastuse ja korralduse. See võimaldab ettevõttel veenduda, et ta esitab vajalikud spetsifikatsioonid ja spetsifikatsioonide jaoks vajalikud selgitused.

Neljas etapp: avage muudatustele

Jätkuv avatuks muutmine on tulemuslikkuse hindamise rubriigi väljatöötamise oluline osa. See tähendab tunnistamist, et rubriigis sätestatud standardid ei ole kivisse paigutatud, vaatamata sellele, kui kindel ja konkreetne on need standardid kehtestanud. Kogemusega saab edukas organisatsioon kohaneda rubriigiga organisatsioonilise struktuuri muutustega või muude ajaga kaasnevate muudatustega.