Tööjaotusstruktuuri arendamise sammud

Mida ambitsioonikam on teie projekt, seda olulisem on teil hästi planeerida. Halva planeeringuga kaasnevad probleemid hõlmavad kulude ületamist, vastamata tähtaegu, ebatõhusat tööd ja madala kvaliteediga tulemusi. Tööjaotusstruktuur on tõhus viis oma projekti kaardistamiseks, mis võimaldab teil jälgida oma edusamme ja jääda ajakavale.

Funktsioon

Sisuliselt on tööjaotusstruktuur teie projekti hierarhiline kaart. Plaani kirjutamine aitab teil oma üldist strateegiat visualiseerida. Te saate selle visandada vooskeemi kujul või lihtsalt loetleda ülesanded kronoloogilises järjekorras.

Esmane jaotus

Määrake oma tipptaseme eesmärk. Näiteks kirjeldage turunduskampaania tüüpi, mida soovite käivitada. Selle eesmärgi saavutamine tähendab, et projekt on olnud edukas. Seejärel jagage oma tipptasemel eesmärk oma ülesanneteks. Näiteks vajab teie turunduskampaania kavandamisetappi, millele järgneb tootmise ja rakendamise etapp. Helistage neile oma kesktaseme ülesandeid.

Edasine jaotus

Jagage oma kesktaseme ülesanded oma ülesanneteks. Näiteks võib disainietapp koosneda teie kliendiga toimuvatest teabekogumiskohtumistest, et määrata kindlaks turunduskampaania eelistatud fookus, turunduspersonali planeerimissessioonid, et kujundada oma reklaamipõhine lähenemine ja jätkukokkulepe kliendiga, et saada lõplik heakskiit kampaania rakendamiseks. Jätkake ülesannete jagamist seni, kuni saavutate lihtsustamise taseme, mis võimaldab üksikutel töötajatel või pühendunud töörühmal iga ülesande täitmiseks.

Rakendamine

Otsustage, kui kaua iga ülesanne peaks võtma. Lisage aeg, et saada ligikaudne ettekujutus projekti kestusest. Määrake oma töötajatele alt-üles ülesanded ja määrake ajakava nende ülesannete täitmiseks kronoloogilises järjekorras. Näiteks pärast seda, kui üks töötaja lõpetab kliendiga kohtumise, et valida kampaania fookus, saab see töötaja või teine ​​rühm rühma turundusstrateegia kohtumise ajastada.