Projekti tähtaegade täitmiseks vajalikud sammud

Projektid võivad olla olulise tähtsusega hea äri arendamisel ja säilitamisel. Kas projekt vajab koostööd mitme osakonna või ainult mõne inimese vahel, tagades, et projekt lõpeb õigeaegselt, on planeerimine ja ettevalmistamine. Mõne sammu järel võite tagada, et teie projekt on edukalt lõpule viidud.

Selgitamine

Projekti tähtaja täitmiseks peate teadma, mida projekt vajab. Eelduste tegemine selle kohta, mida oodatakse, võib kaasa tuua projekti halva juhtimise ja aja raiskamise nii teie, teie meeskonna kui ka kliendi jaoks. Enne projekti nõustamist nõustuge projekti selgitamisega, et tagada kliendi vajaduste rahuldamiseks vajalik teave. Kui kokkulepe on saavutatud, saage see kirjalikult ja laske kliendil võimalike vaidluste vältimiseks alla kirjutada.

Murdke see maha

Enamik projekte on lõpule viidud kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul ning vajavad konkreetseid meetmeid, mida tuleb teha teel. Mida keerulisem on projekt, seda olulisem on tagada, et kõik sammud on lõpule viidud. Nende sammude kindlakstegemine ja nende toimumise järjekord aitavad teil igal etapil ja lõpuks projektil õigeaegselt täita. Samuti aitab peamiste kontrollpunktide kindlakstegemine jälgida projekti edenemist ja jääda ajakavale.

Teabevahetus

Teabevahetus on projekti edu võti. Kuigi e-posti teatis võib olla piisav väikese projekti jaoks, nõuab keerulisem projekt või paljude osakondade ja isikute kooskõlastamist nõudev suhtlemine tavaliselt näost näkku. Igal nädalal või isegi igapäevasel koosolekul võib olla vajalik, et tagada, et igaüks jääb silmusesse. Osakondade ja inimeste teavitamine teatud sammude täitmisest hoiab teie projekti ajakavas ja vähendab kontrolli võimalust.

Aeg

Projektil võib olla konkreetne tähtaeg või nõuda teatud ajakava täitmist. Kuigi võib olla raske teada täpset hetke, millal projekt lõpeb, annab lisaaeg, mis annab teile täiendava paindlikkuse. Üllatus, muutused ja probleemid tekivad sageli projekti käigus, isegi kui kõik on tehtud õigesti. Täiendava aja andmine võimaldab teil ja teie meeskonnal töötada vähem meeletult, vähendades vajadust rohkem aega vajavate kliendi paranduste ja teadete järele.