Proaktiivse kriisiplaneerimise sammud

Igasugune hädaolukord või ootamatu sündmus võib tekitada ärikriisi. Kriis võib olla teie äritegevust või mainet kahjustav sündmus, millel on väike tõenäosus, kuid millel on suur mõju teie tegevusele. Näitena võib tuua lao tulekahju, mis hävitab teie müügikoguse, suurema krediidiandja teie ettevõttele, mis tekib rahalistes raskustes või õnnetuses, mis on seotud teie ettevõtte või mõne teie tootega. Mis iganes juhtub, peate olema valmis tegelema probleemidega, mis tulevad üles.

Hankige plaan

Proaktiivse kriiside planeerimise aluspõhimõte on kõigepealt plaani koostamine. Selles esitatakse meetmed, mida teie ettevõte kriisiolukorras võtab, ning tegevuse järjepidevuse tagamine on peamine eesmärk. Kava peab pöörama erilist tähelepanu sellele, mis äritegevust ja mis tahes põhjusel ähvardamisel tuleb kaitsta. Kui olete selle plaani täielikult välja töötanud, veenduge, et te edastate selle kõigile asjaosalistele ja valmistate ette oma töötajad selle kasutamiseks, kui see on vajalik.

Võta oma töötajad kokku

Proaktiivne kriisiohjamine sõltub hästi koolitatud töötajatest, kes teavad nende ülesandeid ja vastutust. Veenduge, et peamised töötajad teaksid, kuidas neid vajaduse korral teha, ning mõista, kuidas nende roll üldise plaaniga sobib. Inimesed peavad ka teadma, millal ja kuidas esile kutsutud kolleegidele kiirelt ja tõhusalt esile kerkida, sealhulgas mitteametlikel aegadel. Et keskenduda, koondage kriisimeeskond võtmetöötajatelt, et analüüsida küsimusi ja leida sobivaid lahendusi.

Probleemi selgitamine

Probleemi tuvastamine ja kontrollimine on kriisiolukorras oluline. Teie plaan peab sisaldama probleemi tekkimise asukoha kindlaksmääramist, milline on kaasatud ja selle mõju väliselt ja sisemiselt. Samuti kontrollige, kas probleem on üldkasutatav; näiteks võib elektrikaupu müüvat äriühingut teavitada rikkest, mis võib viia seadme tulekahju tekkimiseni. Kui see on nii, siis on teil plaanis kliente teavitada. Küsimuse edastamisel järgige alati fakte. Kriisi ajal ei ole ruumi spin.

Nimetage oma pressiesindaja

Nimetage antud küsimuses üks peamine töötaja oma pressiesindajana. Te võite seda teha ettevõtte omanikuna, kuid teil võib olla ka turundus- või kommunikatsioonijuht, kellel on tõhusamad avalikud kõned või meediaoskused. Ühe hääle eesmärk on vältida segadust tekitavate või vastuoluliste sõnumite teket probleemi käsitlemise kohta.

Sisestage karantiin

Probleemi kõrvaldamine aitab probleemi eemaldamist muudest toimingutest. Võimaluse korral on plaan veenduda, et käimasolev probleem ei segaks teie teist äritegevust. Kui kriis hõlmab näiteks suurt toodet, siis tagage, et kõik potentsiaalselt mõjutatud esemed on isoleeritud ja ei saa hiljem turustusahelasse siseneda.

Tehke parandus

Klientide tagasisaatmine on lihtsam, kui suudate tõestada, et mis iganes läks valesti, ei saa uuesti juhtuda. Kui kriis puudutab ärisüsteeme või operatsioone, olge valmis näitama, et teil on uued menetlused, mis näitavad samme, mida olete võtnud muudatuste kavandamiseks ja katsetamiseks.

Järgida

Kriisijuhtimine ja planeerimine ei ole piiratud tsükkel. Ettevõtte omanikuna peate oma töötajaid oma kriisikava põhialustes pidevalt koolitama. Pärast kriisi ei tohi unustada õnnitleda oma meeskonda töö eest, mis on hästi tehtud mis tahes probleemide lahendamisel ja oma ettevõtte jalgadele tagasipöördumisel. Veenduge, et nad õpivad vigadest ja rakendaksid vajadusel plaani muutmist.