Auditiaruande kirjutamise sammud

Auditi aruanne on audiitori poolt auditeerimisprotsessi lõpus koostatud dokument. See annab iga tema tulemuse kohta üksikasjaliku ülevaate. Auditeid viiakse läbi mitmel põhjusel, sealhulgas rahalise kapitali omandamiseks ja valitsuse vastavuse säilitamiseks. Ameerika raamatupidamiskogukond aktsepteerib standardina nelja liiki auditeerimisaruandeid, mida nimetatakse ka arvamusteks: kvalifitseerimata, kvalifitseeritud, ebasoodsad ja arvamusest loobumised. Sõltumata tüübist koostatakse iga auditi aruanne ametliku ärikirja vormis.

Pealkiri ja sissejuhatus

Andke talle pealkiri, näiteks “2010 XYZ Company sõltumatu finantsaudiitori aruanne.” Dokumendi pealkiri peaks olema lihtne ja edasi. Lisaks peab see sisaldama sõna „sõltumatu”, sest see teavitab kõiki lugejaid, et aruanne on loodud erapooletu kolmanda osapoole poolt.

Vahetult pärast pealkirja on auditeerimisaruande esitamine lühike ühe lõigu avaldus. Hõlmatud on ettevõtte nimi, kellele soovid teada anda, samuti auditi katmise kuupäevad. Enamikul juhtudel hõlmavad need kuupäevad ettevõtte eelarveaastat.

Direktorite ja audiitorite kohustused

Selgitage auditeeritava ettevõtte juhtide ja audiitori kohustusi. See osa näitab, et ettevõtte juhtkonna kohustus on luua ja esitada kõik auditi edukaks lõpuleviimiseks vajalikud finantsdokumendid. Lisaks peavad need andmed olema nende teadmiste kohaselt täpsed. See lõige viitab ka sellele, et audiitori ülesandeks on läbi vaadata kõik ettevõtte esitatud finantsaruanded. Selle teabe põhjal peab ta koostama ja esitama arvamuse organisatsiooni finantsseisundi kohta.

Arvamuse alused

Kirjutage arvamuse alus. See osa avatakse audiitori arvamusega, mis esitatakse võimalikult selgelt. Seejärel selgitatakse, et audit viidi läbi kooskõlas USA üldtunnustatud auditeerimisstandarditega. Pärast kogu auditeerimisprotsessi kirjeldamist peab audiitor sisaldama kõiki tema arvamust toetavaid asjakohaseid ressursse. Kuigi see osa võib olla pikem kui üks lõik, tuleks see kirjutada võimalikult lühidalt.