Ettevõtluslitsentsi maksusoodustused

Iga uus ettevõte vajab enda loomiseks pühendunud juhte, kapitaliressursse ja juurdepääsu turgudele. Kuid praktilisemad küsimused on sama olulised. Enamikus kohtades vajavad ettevõtted litsentse enne, kui nad saavad kaupu ja teenuseid müüa. Ettevõtluslitsentsi saamine on osa ettevõtte registreerimise protsessist. See on vajalik maksukoodide järgimiseks, mis on riigiti erinevad.

Ettevõtte maksud

Litsentsi omav ettevõte vastutab oma tulumaksu tasumise eest. Kuigi mõned ettevõtted, nagu näiteks partnerlused, võimaldavad omanikel oma tuludeklaratsiooni esitamisel äritulusid katta, peavad muud liiki ettevõtted esitama tulumaksudeklaratsioonid, mis on omanike ja töötajate failidest eraldi. Ettevõtete tulumaksud kehtivad ainult äritegevuse kasumilt, mis hõlmab investeerimist raha edasiseks kasvuks.

Kohalikud maksud

Paljud kohalikud omavalitsused, sealhulgas linnad ja maakonnad, nõuavad, et igaüks, kes teostab oma territooriumil äritegevust, taotleb ja saab ärilitsentsi. Kohalikel tegevuslubadel on aasta- või kvartalimaksud, mida kohalikud omavalitsused tulu kasutavad. Omavalitsuses asuvad või mujal, kuid selles tegutsevad ettevõtted peavad omama litsentse, et müüa klientidele õiguslikult kaupu või teenuseid. Äritegevusloa maksude tasumata jätmine toob üldiselt kaasa trahvi, ajutise peatamise või litsentsi kaotuse.

Säästud

Mõned kohalikud omavalitsused pakuvad teatavatele abikõlblikele ettevõtetele ettevõtluslitsentsi. Mõned loobuvad ärilitsentside maksukohustusest ettevõtetele, kelle aastased tulud on alla teatud taseme. Virginia, Virginia, see tase on 10 000 dollarit; Alameda maakonnas, California, ettevõtted, kes teevad vähem kui 5000 $ aastas on vabastatud. Mõned ärilitsentside maksud põhinevad tuludel, mida ettevõte realiseerib igal aastal, samas kui teised on kindlasummalised, sõltumata sissetulekust. See tähendab, et äritegevusloa maksude järgimise seisukohalt on oluline, et registreerimine õiget liiki äri- ja aruandlustuluna oleks täpselt vajalik.

EIN-d

Tööandjate identifitseerimisnumbrid on unikaalsed koodid, mida föderaal- ja kohalikud maksuametid kasutavad ettevõtete tuvastamiseks ja jälgimiseks. Internal Revenue Service väljastab tasuta EIN-e kõikidele ettevõtetele, sõltumata maksustamistingimustest, nii et tööandjad saaksid föderaalse tulumaksu kinni pidada töötajate palkadest. Mõned riigid väljastavad EIN-e müüjate lubade või ärilitsentside osana. Riiklikul ja kohalikul tasandil võimaldavad EIN-d ettevõtetel tulumaksu kinni hoida ja koguda käibemaksu vastavalt töötajatelt ja klientidelt.