Mis on tellimata müük?

Tellimata müük on tehing, mille puhul müüja ei teeni komisjonitasu. Komisjon on muutuva hüvitise vorm, mille puhul müüjale makstakse teatav protsent müügihinnast või müügitehingust teenitud tulust. Kuigi komisjon on paljudes müügitöökohtades tavaline, tajuvad kliendid mõnikord kasu firmade ostmisest, kui müüjad ei teeni komisjonitasu.

Komisjoni põhitõed

Oletame, et müüja teenib oma müügitehingutest saadava tulu eest 5 protsenti. Kui ta sooritab ühe kuu jooksul 10 000 dollari suuruse müügi, teenis ta kuu eest 500 dollarit. Mõned müügiorganisatsioonid maksavad otse tasu, mis tähendab, et müüja ainus sissetulek pärineb müügikomisjonilt. Teised maksavad komisjonitasu põhipalga või palga peal. Komisjoni eesmärk on motiveerida müüjat rohkem müüma.

Tellimata ettevõtte eelised

Ettevõtted otsustavad tavaliselt mitte maksta vahendustasusid kas rahalistel põhjustel või kliendisuhte rõhutamiseks. HR seisukohast lisab maksekomisjon tööjõukulusid. Need kulud on mõistlikud, kui need aitavad kaasa suuremale müügile. Mõned ettevõtted valivad tellimata müügikeskkonna, et julgustada müüjaid rohkem keskenduma klientide abistamisele. Müüjad, keda ei motiveeri komisjon, ei lase vähem tooteid klientidele, kes ei ole abiks.

Tellimata kliendi eelised

Mõned kliendid püüavad vältida müüjatega tegelemist, kuna kardetakse kõrget survet või pettust müüvat taktikat. Ettevõtetel, kes ei tasu komisjonitasu, on sageli müügiesindajad, kes seda asjaolu klientidele kergendavad. Kui klient teab, et tema müüja ei ole motiveeritud müüki müüma, usub ta tõenäolisemalt müüja tegelikke jõupingutusi lahenduse soovitamiseks. Tellimata müüjatel on sageli tugevam teenindus.

Muud stiimulid

Tõhus ja motiveeriv hüvitissüsteem ilma vahendustasuta on väljakutse. Mõned ettevõtted üritavad maksta palka, mis ületab tööstusharu keskmist taset kui mittekomisjoni filosoofia. Teised kasutavad paremaid tulemusi motiveerides boonuseid või muid hüvesid. Näiteks võib müüja saada iga kvartali boonuse teatud müügi taseme saavutamiseks. Kuigi see julgustab müüjat proovima rohkem müüki teha, vähendab see iga üksiku müügi survet. Lootus on see, et müüja näeb pikaajaliste müügisuhete loomise eeliseid, millel on võimalused äritegevuse kordamiseks.