Millised on sammud eelarvetulude aruande koostamisel?

Eelarve koostatud kasumiaruanne pakub akna sammudesse ja algatustesse, mida ettevõte kulutuste vähendamiseks, turuosa suurendamiseks ja müügi suurendamiseks teataval perioodil - näiteks kuu või eelarve kvartali jooksul - võtab. Seda tüüpi aruande koostamiseks pöörake tähelepanu sellistele asjadele nagu tulud, kulud ja netotulu.

Eelarve tulud

Valmistada kasumiaruande eelarveline aruanne - kasumiaruande teine ​​nimi - alustades vaatlusaluse perioodi tulude eesmärkide seadmisega. Näiteks määrati järgmise kvartali tulukünnised 125 protsenti eelmise kvartali tuludest. Teisisõnu, te soovite, et ettevõte toodaks järgmise kolme kuu jooksul 25 protsenti rohkem müüki kui eelmisel kvartalil. Muud tulude kirjed, mis leiate eelarvestatud kasumiaruandes, sisaldavad investeerimistulu, intressitulu ja müüja toetust. Lisage kõik prognoositavad tuluelemendid, et arvutada eelarveliste tulude kogusumma.

Eelarvega seotud kulud

Kulueesmärkide seadmiseks järgige sama analüütilist teekonda, mida kasutasite tulude prognoosimiseks. Kui olete ettevõtja, siis koige läbi iga tegevuskulude konto ja määrake, kui palju raha soovite ettevõtte eesmärkide ja majanduslike tingimuste alusel kulutada. Eelarve koostatud kasumiaruandes kajastatakse kolme liiki kulusid: materiaalne kulu, tegevuskulud ja mittekulud. Viimased kirjed on seotud ühekordsete sündmustega, nagu halbade ilmastikutingimuste või kongressi läbinud uute õigusaktide tagajärjed. Tegevuskulud ulatuvad palgast ja reklaamist kontoritarbed, kindlustus, arvutihooldus ja rent. Materiaalne kulu läheb ka nimedega "müüdud kaupade maksumus" ja "müügikulud".

Eelarve netosissetulek

Eelarvelise kasumi ja kahjumi aruande allosas näidata eelarvesse kantud puhaskasum või kahjum, kui prognoositavad kulud ületavad prognoositavaid tulusid. Ettevõtte omanikuna on netoarvestuse tulemus võtmetähtsusega, sest see ütleb teile, kas teie ettevõte õnnestub konkurentsivõimelisest seisukohast või kas see teeb vaatlusalusel perioodil operatiivotsad vaevu. Selle tulemusena näpistage operatsioonipunkte nii sageli, kui see on vajalik positiivse tulemuse saamiseks. Näiteks võite vähendada prognoositavaid palgakulusid, vähendades kavandatud uute palkade arvu 50-lt 30-le.

Pakkimine üles

Teades, kuidas eelarvelise kasumiaruande koostada, on kasulik, kuid töö ei lõpe. Ettevõtjana on oluline järgida eelarvelisi punkte, tagades, et töötajad täidavad ülesandeid vastavalt tingimustele. Selle ebaõnnestumine võib tekitada jooksvaid puudujääke ja ärikahjumeid - sellist, mis õõnestab ettevõtte konkurentsivõimet ja ärilist olemasolu teedel.