Millised on standardse igakuise raamatupidamise sulgemise tsükli sammud?

Raamatupidamisprotsess võib erineda üksteisest erinevalt, lähtudes erinevustest kontoplaanis, tulude ja kulude kajastamises ning kulukeskuse jaotuses. Vaatamata nendele erinevustele on kogu kuu sulgemise protsess sama. Järgides samu tavapäraseid protseduure raamatute sulgemiseks iga kuu aitab tagada järjepidev ja täpne aruandlus.

Kehtestage sulgemiskuupäev

Määrake lõppkuupäev, mille jooksul tuleb kõik kulud ja tulud postitada. Teatage lõppkuupäev kõigile, kellel on juurdepääs pearaamatu muutmiseks. Sulgege teatatud kuu aruanded, keelates selle aja jooksul täiendavaid muudatusi pearaamatus.

Katsebilansi aruanne

Alustage sulgemistsüklit proovitasakaalu aruandega. Vaadake saldod üle, et tuvastada kõik eeldatavad kõrvalekalded. Vaadake üle kontode üksikasjad, mida te pole kindel, ja märkige kõik vajalikud muudatused.

Sissekannete kohandamine

Loo ettemakstud kulude kajastamiseks korrigeerivad kirjed, laekuvad tasumata arved, vabastavad tasutud laekumised ning kajastavad amortisatsiooni ja muid amortisatsioone. Postitage korrigeerimistoimingud, et korrigeerida mis tahes pearaamatu konto jooksvat saldot, mis peegeldab ekslikult kirjendatud kulutusi.

Korrigeeritud katsebilanss

Looge korrigeeritud katsebilansi aruanne, et vaadata üle pearaamatu lõplikud saldod. Veenduge, et katsebilanss vastab deebeti ja krediidi poolele. Veenduge, et saldod on täpsed, kontrollides vajadusel konto tegevust. Katsebilansid varieeruvad esialgsest aruandest kohandavate kirjete tõttu. See aitab teil tuvastada valesti sisestatud kirjed.

Aruandlus

Loo aruandlus, et näidata perioodi ja aasta-päeva kulutuste lõplikku tegevust. Lisage bilansi, kasumiaruande ja amortisatsioonikavade dokumentatsioon. Salvestage koopiad kõikidest ajakirja kirjetest koos dokumentidega, mis toetavad nende vajalikkust auditi eesmärgil.