Mis on varude väljastamine?

Aktsiate emiteerimine on aktsiate avalik pakkumine, mida tuntakse ka osalise omandina, endises eraettevõttes raha eest. Seejärel kasutab ettevõte seda kapitali laiendamiseks, võla tasumiseks või muuks otstarbeks. Neid esialgseid avalikke pakkumisi pakutakse avalikel börsidel nagu New Yorgi börs, Ameerika börs, NASDAQ või börsivälised börsid. Seda tegevust reguleerib föderaalne Väärtpaberite ja Börsikomisjon koos sarnaste riigiasutustega.

SEC's Corporate Finance osakond

Väärtpaberite ja börsikomisjon kaitseb investoreid, hõlbustab kapitali moodustamist ja säilitab korrektsed, õiglased ja tõhusad turud. Agentuur põhineb kontseptsioonil, et kõik investorid peaksid teadma ettevõtte põhiteavet, kui nad seda investeerivad, ja niikaua, kuni nad seda investeeringut säilitavad. Ettevõtte finantseerimisosakond vaatab avalikkusele üle laovarude väljastanud äriühingute nõutavad avalikustamisdokumendid. Töötajad aitavad ettevõtetel tõlgendada SECi eeskirju ja soovitada uusi. Kontor jälgib ka raamatupidamistööstust, mille tulemuseks on üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtted.

Vajalikud dokumendid

Avalikult kaubeldavad äriühingud peavad esitama dokumendid SEC's Division of Corporation Finance'iga, mis sisaldab prospekte, uute väärtpaberite registreerimisdeklaratsioone, vorme S-1 ja S-8; kvartaalsed ja aastased viited, vormid 10-Q ja 10-K; aktsionäride volikirja materjalid, mis saadetakse enne aastakoosolekut; iga-aastased aktsionäride aruanded; pakkumised, mis on pakkumised suurte ettevõtete aktsiate ostmiseks, sageli lisatasu eest; ning teave ühinemiste ja omandamiste kohta. Need dokumendid aitavad investoritel paljastada ettevõtete äritavasid ja finantsolukorda.

Registreerimisavaldus sisaldab sellist teavet nagu ettevõtte omadused ja võistlus, ohvitserid ja direktorid, sealhulgas hüvitised, kuidas varu jaotatakse ja raha kavatsetakse kasutada. See hõlmab ka võimalikke riske, nagu ebasoodsad tingimused ettevõtte tööstuses, varude puudumine turul, ettevõtte tegevuse puudumine ja sõltuvus teatavast personalist.

Määruse piirangud

SEC's Corporation Finance Division uurib ettevõtte registreerimisavaldust avalikustamisnõuete täitmise kohta. Siiski ei analüüsita äriühingut ega otsusta, kas see on elujõuline investeering. Ettevõtted, mis annavad laos avalikkusele, peavad esitama "täpse ja tõese teabe". SECi jõustamismeetmed põhinevad sageli ettevõtetel, kes ei paku olulist investoriteavet ega paku pettust. Investoritel, kes ostsid aktsiaid ebatäpsete või mittetäielike andmete alusel ja kannatasid kahju, on föderaalse väärtpaberiõiguse kohaselt "sissenõudmisõigused".

SEC registreerimisest vabastamine

Mitte kõik varu pakkumised ei pea olema registreeritud SEC-s. Erandid hõlmavad pakkumisi piiratud arvule asutustele või investoritele, pakkumisi, mis piirduvad ühe riigiga, piiratud suurusega pakkumisi ja pakkumisi linna, maakonna, riigi ja föderaalvalitsuse poolt.

Väikeettevõtete aktsiaemissioonid

"Väikeettevõteteks" kvalifitseeruvad ettevõtted saavad kasutada lihtsustatud registreerimisavaldust. Väikeettevõte on määratletud kui see, mille tulud olid viimasel eelarveaastal alla 25 miljoni dollari või kelle avaliku sektori aktsiad on alla 25 miljoni dollari.