Mida teha edasi, kui ma olen pettunud EEOCi otsusega

USA Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) vastutab esialgse kaebuste menetlemise eest, et uurida töötajate tööandjate poolt esitatud ebaseadusliku tööalase diskrimineerimise tasusid. EEOC võib jagada samaaegset pädevust riikidega, mis pakuvad täiendavat riiklikku kaitset tööalase diskrimineerimise vastu. Föderaalse kohtuasja jätkamiseks peab Euroopa välisteenistus välja andma ametliku teate. Kui olete EEOC-i otsusega pettunud, võite esitada kaebuse läbi ameti apellatsiooniprotsessi. Kaebuse esitamiseks peate järgima ametlikku apellatsioonimenetlust ja saatma oma kirjaliku kaebuse Euroopa välisteenistusele 30 päeva jooksul pärast lõplikku tellimust.

1.

Esitage kirjalik apellatsioonkaebus ja esitage oma põhjenduste õiguslik või faktiline alus, miks Euroopa välisteenistuse otsus tuleks tühistada. EEOCi õigusosakond vaatab kogu juhtumi, sealhulgas asutuse juhtumi käsitlemise, teie faktiliste avalduste, haldusõiguse kohtuniku järeldused ja õigusliku pretsedendi.

2.

Esitage uusi tõendeid, kui suudate tõestada, et tõendid ei olnud kättesaadavad, kui esitasite oma esialgse kaebuse Euroopa välisteenistusele. Vastasel juhul ei saa te lisada uusi tõendeid.

3.

Saatke oma kirjalik kaebus Washingtonis asuvale Föderaalsete Operatsioonide Ametile. Võite selle ka kontoris asendada M tänaval. Võite ka oma kaebuse faksida, kui teie avaldus ei ületa 10 lehekülge.

4.

Taotleda asutuse otsuse tühistamist, mis võimaldaks kaebuse esitaja ja töötaja juhtumil edasi kaevata. Kui amet ei tühista oma esialgset otsust, lubatakse teie endisel töötajatel esitada kohtusse hagi föderaalkohtus. Teil on piiratud võimalus ja siinkohal peaks teil olema advokaat, kes vaatab teie juhtumi läbi, et kaitsta teie ettevõtet kohtuasja vastu.

5.

Esitage vastuhagi või vastus oma endise töötaja vastu. Advokaadi abiga saate taotleda vallandamist, mis põhineb ebakorrektsel jurisdiktsioonil, föderaalse aegumistähtaegade eiramisel või föderaalse seaduse järgimata jätmisel. Üldjuhul, kui teil on vähem kui 15 töötajat, ei tohi väikese tööandjana olla föderaalse võrdse töövõimaluse põhikirja alusel. Samas võidakse teil kohaldada riikliku diskrimineerimise seadusi.