Milline on suhet pearaamatu ja panga leppimise vahel?

Panga leppimine on väikeettevõtte raamatupidamissüsteemi oluline osa. Protsessi käigus võrdleb omanik või raamatupidaja pearaamatu saldot panga väljavõtte saldoga. Lepitus võimaldab audiitoril leida raamatupidamis- ja pangavigu. Protsessi lõpus saab ettevõtte omanik näha saadaoleva sularaha täpse summa.

Lepitamine

Panga leppimine on protsess, mille käigus võrreldakse pangakonto bilansiandmeid pearaamatu kontodega, et leida tõeline sularaha saldo. Esialgu erineb avalduse jääk tõenäoliselt pangakontol olevast saldost, mis on tingitud panga poolt töödeldavatest täitmata tšekidest või hoiustest. Lepitamise ajal leiavad raamatupidajad vigu ja võtavad arvesse täitmata tehinguid. Kui protsess on lõppenud, peaksid pangakonto väljavõtted ja pearaamatu saldod sobima.

Panga väljavõtte saldo

Sõltuvalt ettevõtte suurusest võib ettevõttel olla mitu või mitu hoiust ja tšekki, mis läbivad iga kuu oma pangakontot. Mõned üksused, nagu näiteks maksete kontroll tarnijate jaoks, võivad nende väljastamisel olla pearaamatusse kantud, kuid neid võib töödelda ka panganädalat hiljem ja neid ei näidata samal kuul. Raamatupidaja peaks nende tehingute jaoks korrigeerima. Panga väljavõtte lõppbilansile tuleb lisada protsessis olevad hoiused. Tasumata kontrollid tuleb lahutada.

Pearaamatu tasakaal

Raamatupidaja peab korrigeerima pangateenuste tasude pearaamatut, näiteks igakuist kontohooldustasu, ebapiisavat raha ja intresse. Iga laadimissagedust tuleb kontrollida. Raamatupidaja peab bilansi korrigeerimiseks koostama päevikukirjed, debiteerides ja krediteerides vastavaid kontosid.

Lepitusvead

Lepitusprotsessi lõppedes peaksid pearaamatu ja pangaaruannete saldod vastama. Kui arvud ei vasta, võib raamatupidaja kontrollida vigade lisamist ja lahutamist. Kõige tavalisemad vead tekivad siis, kui arvutatakse tasumata kontrollide ja hoiuste summad. Numbrid võivad olla üle võetud, segatud või valesti salvestatud. Raamatupidaja peaks tagama, et kõik kontrollitud kontod on kantud pearaamatusse.