Milline on organisatsiooniliste funktsioonide ja organisatsioonilise struktuuri suhe?

Teie ettevõtte funktsioonid on asjad, mida ta teeb - näiteks tootmine, müük, turundus, uuringud ja arveldamine. Organisatsiooniline struktuur määrab kindlaks suhet ja suhtlemist teie ettevõtte osade vahel ning määratleb, kuidas käsuliin läbib erinevaid tasandeid.

Vihje

  • Organisatsiooniliste funktsioonide ja struktuuri suhe on nagu vooskeem. Te saate oma ettevõtte struktuuri seadistada oma organisatsiooniliste funktsioonide ümber, kuid isegi kui te seda ei tee, mõjutavad üksteist funktsioon ja struktuur.

Funktsionaalse struktuuri üksused

Enamik ettevõtteid rakendab funktsionaalset organisatsioonilist struktuuri käsuliiniga. Teisisõnu, erinevad funktsioonid lähevad eraldi osakondadesse, mis annavad aru osakonnajuhatajatele, kes seejärel teatavad kellelegi kõrgemale. Kui kasutate funktsionaalset struktuuri, on selle eeliseks selged volitused, kus iga osakonna peamised otsustajad on üldised missioonid ja ülesanded.

Struktuur võimaldab igal töötajal keskenduda oma konkreetsele missioonile. Organisatsiooni funktsionaalne struktuur ei ole siiski selle puudused. Te võite jõuda osakondadesse, mis ei räägi omavahel või teevad koostööd. Klient võib osakonnast tagasi pöörduda, kui tema probleem ei ole seotud ühe konkreetse funktsiooniga.

Divisjoni struktuuril on palju harusid

Jaotatud organisatsiooniline struktuur levitab funktsioone erinevates harudes: kui teil on erinevad tootegrupid, on iga tootegrupi jaotusel oma funktsionaalsed rühmad nagu turundus, teadus- ja arendustegevus, müük ja raamatupidamine. Selle lähenemise eeliseks on see, et igal ettevõtte jaotusel on kõik vajalikud funktsioonid. Sisuliselt võib iga divisjon oma äritegevust teostada enam-vähem iseseisvalt.

Puuduseks on see, et iga divisjoni töötajad, kes täidavad samu funktsioone, võiksid sattuda palju koondamisi ja ebatõhususse. Näiteks viie inimressursside haldamise, mitte ühe tsentraliseeritud operatsiooni haldamine tähendab funktsioonide dubleerimist, juhtimissüsteeme, poliitika väljatöötamist jne.

Maatriksi struktuur pakub paindlikkust

Maatriksstruktuuri kasutamine teie ettevõttes võib anda teile suurema paindlikkuse äritegevuses kui hierarhilisem organisatsioon. Maatriksi struktuuris töötab iga töötaja funktsionaalosakonnas, näiteks turunduses või finantseerimises, kuid neid saab määrata erinevate juhtide projektidele ja teha koostööd erinevate funktsioonidega töötajatega. See struktuur kohandab organisatsioonilist funktsiooni muutuvate organisatsiooniliste vajadustega. Puuduseks on see, et maatriksi käsuliin võib muutuda häguseks ja olla vastuolus.

Visualiseerige organisatsiooniliste diagrammidega

Kui teil või teie töötajal on probleeme kavandatava struktuuri visualiseerimisega, saate seda selgelt näha organisatsioonistruktuuri abil. New Yorgi ja Erie Railroad arendasid 19. sajandil esimesed organisatsioonilised skeemid juhtimise tõhustamiseks. Diagramm näitab erinevate osakondade ja juhtimistasandite vahelise juhtimise ja kontrolli jooni. Hästi välja töötatud diagramm võimaldab kergesti näha, kes teeb otsuseid, kes annab aru, kellele ja kuidas teie organisatsioon oma funktsioone jagab.