Mis on avaldus autoriõigusega kaitstud materjali reprodutseerimiseks?

Autoriõigusega kaitstud materjali reprodutseerimise loa andmine on autoriõiguse litsentsi liik, mis annab litsentsisaajale õiguse autoriõigusega kaitstud materjali reprodutseerimiseks - tavaliselt sõltub see konkreetsetest ajapiirangutest ja autoriõiguse omanikule hüvitisest. Väikeettevõtte omanikuna võite litsentsida autoriõiguse omaniku materjali teie ettevõtte kasuks. Litsentsi tingimuste ja piirangute mõistmine on vajalik teie soovitud litsentsikokkuleppele vastavuse säilitamiseks ning samad reeglid kehtivad ka siis, kui keegi teine ​​soovib litsentsi oma esialgse töö kasutamiseks.

Autoriõiguste valdajate õigused

Autoriõiguse omanikud säilitavad ainuõiguse teose levitamiseks ja koopiate tegemiseks, õigusest teha tuletisinstrumente ja õigust teha tööd avalikult või kuvada. Kuna need õigused kuuluvad autoriõiguste omanikele, peab igaüks, kes soovib neid õigusi kasutada, hankima autoriõiguse omaniku loa. 1. jaanuaril 1978 loodud teoste puhul kestab autoriõiguste kaitse 70 aastat ja autori elu. Autoriõiguste omanikele antud pikaajalise kaitse tõttu on kaitstud teose kasutamine sageli litsents.

Autoriõiguste litsents

Kuigi autoriõigusega kaitstud materjali kasutamist võib anda suulise avalduse, on see kõigi osapoolte jaoks parem, kui sellised avaldused vormistatakse kirjalikult autoriõiguste litsentsidena. Autoriõiguste litsentsid sisaldavad poolte vahelise litsentsilepingu olulisi tingimusi. Need võivad olla eksklusiivsed või eksklusiivsed ning üldiselt autoriõiguste omanik hüvitatakse mingil viisil. Kui soovite litsentseerida materjali autoriõiguse omanikult, küsige, kas tal on tavaline autoriõiguse litsentsileping, mida ta kasutab.

Õigus paljundada

Autoriõigusega kaitstud materjali reprodutseerimise õiguse andmise litsents peaks sisaldama, kus materjali võib reprodutseerida, mitu korda materjali võib taasesitada ja võimalikud reprodutseerimise ajapiirangud. Näiteks on tavaline piirata litsentsi teatud geograafilisele piirkonnale või ainult teatud arvule koopiatele. Litsents peaks samuti sisaldama teavet selle kohta, kuidas autoriõiguse omanikule hüvitatakse, kui autoriõiguse valdaja võib ka tööd reprodutseerida, kui litsentsi saab uuendada ja kui autoriõiguse valdajal on õigus litsents tühistada. Leping peaks käsitlema uuendamist ja lõpetamist, kuna enamik litsentse ei ole lõpmatu. Hästi koostatud uuendus- või lõpetamisklausel annab autoriõigustega kaitstud materjali autorile võimaluse tulevikus uuesti läbirääkimisi pidada, kui töö väärtus on suurenenud.

Creative Commons'i litsents

Üks sageli kasutatav autoriõiguse litsentsi tüüp on loominguline litsents. Autoriõiguse omanikud saavad kasutada loomingulisi litsentse, kui nad soovivad üldsusele oma tööd kasutada või taasesitada. Creative commons'i litsentsid võimaldavad autoriõiguste omanikel täpsustada, kuidas materjali kasutatakse ja millised loovutamisõigused peavad olema teose loojale.