Millised kolme liiki tehingud mõjutavad jääkkasumit?

Jaotamata kasum on iga ettevõtte finantspildi oluline osa. Aasta jooksul suureneb ja väheneb jaotamata kasum. Need kõikumised tulenevad peamiselt ühest kolmest sündmusest, mis on seotud ettevõtte rahavoogudega: netokasumi tekitamine, netokahjum või dividendide maksmine. Kõik need sündmused dokumenteeritakse ettevõtte raamatupidamisaruannetes jaotamata kasumi kohta, mis on kasulik näitaja ettevõtte rahalisest tervisest.

Puhaskasum

Iga sündmus, mis mõjutab ettevõtte tulu, mõjutab omakorda jaotamata kasumit. Jaotamata kasum suureneb, kui ettevõte saab sissetulekut kas kasumi abil, mis on saadud klientidele teenuse või toote pakkumisel või kapitali investeeringute kaudu. Eelmisest aastast üle kantud jaotamata kasum, kui need ei ole ammendunud ja lisatakse tulevikus jaotamata kasumiaruandesse. Enamasti toetuvad ettevõtted oma klientidele ja klientidele head äritegevust, et näha jaotamata kasumi suurenemist.

Netokahjumid

Ettevõtte rahavoo netokahjumit põhjustavad sündmused vähendavad jaotamata kasumit. See on tavaliselt äritegevuse kulude maksmise tulemus. Üldkulud, nagu rentimine, palgaarvestus ja kaupade või kaupade ostmine, et pakkuda klientidele teenuseid või tooteid, on kõik, mis vähendavad jaotamata kasumit. Kõik, mis maha arvatakse ettevõtte tulust või sularahast, põhjustab tulemuseks jaotamata kasumi vähenemist, isegi kui kulud on ettevõtte tegevuse jätkamiseks vajalikud.

Dividendimaksed

Teine asi, mis mõjutab jaotamata kasumit, on aktsionäridele dividendide väljamaksmine. Dividendid on see, mis võimaldab aktsionäridel saada ettevõtte äritegevuse investeeringute tulu ettevõtte varade, sageli raha saamise teel. Ettevõte maksab selle raha oma aktsionäridele välja ettevõtte juhatuse poolt deklareeritud kuupäeval, kuid ainult siis, kui ettevõttel on dividendimaksete tegemiseks piisav jaotamata kasum. Dividendimakseid ei kajastata kasumiaruandes ning need on tavaliselt ainult jaotamata kasumi või aktsionäride omakapitali aruandes; nii jaotamata kasumit kui omakapitali vähendatakse dividendide maksmise tulemusena.

Eelarve

Sisuliselt on jaotamata kasum see, mis võimaldab ettevõtte bilansil lõppkokkuvõttes tasakaalustada. Nad sobivad kokku kasumiaruande ja bilansi vahel, et need omavahel siduda. Kasumiaruanne kajastab tulusid ja kulusid ning võimaldab esialgset jaotamata kasumit. Eelmisest aastast üle kantud jaotamata kasumi jaotuskoefitsiendid ning dividendimaksed. Bilansis on ettevõtte varade, kohustuste ja aktsionäride omakapital nähtav ja seda on võimalik kokku hoida, kuna kajastatakse jaotamata kasumit.