Miks on olulised finantsaruannete suhted?

Ettevõtted kasutavad kolme liiki finantsaruandeid, et teha kindlaks, kui hästi nad teevad: rahavoogude aruanded, bilansid ja kasumiaruanded. Kõik need avaldused annavad üksikasjalikku teavet ettevõtte finantsseisundi kohta, mis on täpsem kõigi avalduste kasutamisel. Lisaks annab finantsaruannete ühine uurimine vahendid tulevaste rahaliste vahendite planeerimiseks.

Rahavoogude ja tulude aruanne

Rahavoogude aruanded jälgivad, kuidas sissetulevaid vahendeid levitatakse ja kulutatakse ettevõttes. Kasumiaruanded näitavad, kui palju ettevõte on pärast seda, kui ressursikulu on lahutatud. Nende kahe dokumendi suhe on lihtne; kui ettevõte kulutab rohkem kui teenib, peavad ettevõtte omanikud kasumiaruandeid uurima, et näha, kas tulu on optimaalne või mida mõjutavad suured jäätmed. Kehv tootmine võib kaasa tuua suuremad jäätmed kui sissetulek, mis mõjutab rahastamiseks saadaolevat rahastamist.

Kuu-kuu kulud

Ettevõtete omanikud, kes paigutavad rahavoogude ja kasumiaruannete üksteise peale eelarveaasta jooksul, võivad otsustada, kuidas nende ettevõtete eelarve on muutunud. Näiteks ühe aasta rahavoogude aruanded näitavad, kui palju kulutab ettevõte vajalikke kulusid ja luksuslikke esemeid, nagu näiteks uued arvutid kontori- ja auto rentimiseks juhtidele. Rahavoogude aruannete seos on oluline, kuna see näitab hästi, kuidas ettevõte haldab olemasolevaid vahendeid.

Võrdlusbilansid

Võrdlev bilanss näitab ettevõtte väärtust mitme aasta jooksul. Koguväärtus arvutatakse, koondades kõik varad ja kohustused ühe suure netoväärtuse saamiseks. Kohustused tuleb lahutada omandiõigusega varadest koguväärtuse jaoks. Rahavoogude aruannetes ja kasumiaruandes ilmnenud tegevusfondid võivad otseselt mõjutada koguväärtust, kuna tehingute jääkkasum liigitatakse rahavoogudeks.

Edasised prognoosid

Bilansid, kasumiaruanded ja rahavoogude aruanded mängivad olulist rolli ettevõtte finantsseisundi prognoosimisel järgmise eelarveperioodi jooksul. Negatiivse netoväärtusega bilanss annab juhtidele eesmärgi suurendada netoväärtust, tasudes kohustusi või ostes varasid. Rahavoogude aruandeid kasutatakse selleks, et teha kindlaks, kus tuleks teha eelarvelisi kärpeid rahastamise kõrvale, et osta vara netoväärtuse eesmärgi jaoks. Kasumiaruanne näitab, kui palju ettevõte igakuiselt teenib, mis mängib rolli kulude ja eelarve haldamisel.